Rada šejcha Mukbila začínajícím hledačům nauky

Logo XXL

Poradit začínajícímu hledači nauky není jednoduché, je to velmi obsáhlé téma. Nadto, i začátečníci se mezi sebou různí. Mezi nimi jsou ti, kteří nejsou zběhlí v psaní, mohou proto se učit, jak správně psát. Další, kteří toto ovládají, se mohou učit další věci, například začít se základy nauky, jak zmínil Posel Boží صلى الله عليه و سلم Mu’ázovi ibn Džebel رضي الله عنه, když ho vysílal do Jemenu: „Věru jdeš k lidem Knihy.

Poradit začínajícímu hledači nauky není jednoduché, je to velmi obsáhlé téma. Nadto, i začátečníci se mezi sebou různí. Mezi nimi jsou ti, kteří nejsou zběhlí v psaní, mohou proto se učit, jak správně psát. Další, kteří toto ovládají, se mohou učit další věci, například začít se základy nauky, jak zmínil Posel Boží صلى الله عليه و سلم Mu’ázovi ibn Džebel رضي الله عنه, když ho vysílal do Jemenu: „Věru jdeš k lidem Knihy. Nechť je tedy tím prvním, k čemu je vyzveš, svědectví, že není božstva hodného uctívání, kromě Alláha, a že Muhammed je Posel Boží …

Tedy nutno je postupovat krok za krokem, pozvolna, postupně, nepřetížit se učením více, než člověk dokáže unést, hned na začátku. Jinak člověku uteče, co se naučí.

Imám aš-Šáfi’í jednou procházel okolo učitele vládcova syna a řekl mu: „Neber ho od jednoho odvětví k dalšímu, dokud to první ještě dokonale neovládl, neboť pokud jej odvedeš k jinému odvětví, zatímco neovládl to předcházející, to, co se naučil, mu opět unikne.“ To je jedna věc.

Dále zde máme další věc, kterou zmínil imám aš-Šáfi’í: „Věru naučení se a porozumění jsou dvěma dary Vznešeného Alláha a lidé v nich jedny druhé překonávají.“ Proto pokud uvidíš někoho, jak se dokáže naučit za den dvě stránky Koránu nazpaměť, ale ty to nedokážeš, pak ti radíme naučit se jednu stránku, protože nakonec možná, že pochopení toho, kdo se zpaměti naučil jen jednu stránku, bude větší, než toho, kdo se zpaměti naučil dvě.

A někteří jsou schopni naučit se za den třeba i jeden celý džuz´. A požehnání přichází jen od Alláha Vznešeného, od Něhož Jediného žádáme pomoc.

Taktéž příliš mnoho lekcí a přetížení sebe sama učením natolik, že to člověk nemůže zvládnout, ničemu neprospěje a působí jen škodu.

Autor: Šejch Mukbil ibn Hádí al-Wádi’í

Zdroj: kniha Talebu l-‘ilmi ferídatun ‘alá kulli muslim, odpověď na otázku č. 164, viz Poslední cesta imáma Mukbila ibn Hádí al-Wádi’ího, sepsala šejcha Umm Selema as-Selefíjja, vdova po šejchovi al-Wádi’ím.