Rada sestrám, které vnímají svůj dům jako vězení

Logo XXL

OTÁZKA: Ctěný šejchu, mohl byste poskytnout radu, která by uvedla na přímou cestu ty ženy, které vnímají svou islámem předjímanou úlohu péče o domácnost a rodinu jako svazující a omezující a které říkají, že jejich domov je pro ně vězením?

ODPOVĚĎ:

Měl bych říci, že vnímání těchto žen, že jejich domácnost je pro ně vězením, je nesprávná a protiřečí tomu, co jako předepsané způsoby stanovil Všemohoucí a Vševědoucí Alláh.

Vznešený Alláh totiž říká:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Zdržujte se důstojně ve svých domech (Ahzáb: 33)

To samé se pak dá nalézt i v podáních Božího Posla صلى الله عليه و سلم, když řekl v souvislosti s modlitbami v mešitách:

وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ .

A jejich domovy jsou pro ně lepší.[1]

Ženě v jejím domě je dovoleno dělat si ve svém domě, cokoli se jí zamane, může v rámci svého domova jít, kamkoli chce, ve svém domě může chodit v čemkoli a jakkoli oblečená, může pracovat z pohodlí svého domu, může pečovat o jakékoli své či cizí potřeby z pohodlí svého domu … Proto jaképak omezení? Jaképak vězení?

Možná tak pro tu, která by si přála se bez potřeby potulovat po venku a chovat se po způsobu mužů.

Avšak je všeobecně známo, že Alláh obdařil specifickými vlastnostmi muže a specifickými vlastnostmi ženy. V moudrosti Svého stvoření od sebe muže a ženy odlišil po stránce fyzické, ale i stylem uvažování, charakteristickými vlastnostmi a podobně i jistými aspekty náboženství, podle toho, co si hranice a směrnice, které Vznešený Alláh stanovil, vyžadovaly.

Proto by takové ženy měly být více bohabojné a navracet se k tomu, co stanovil jejich Pán a Stvořitel, odkazovat se na to, k čemu byly vedeny Jeho Prorokem صلى الله عليه و سلم, vyslaným pro všechny světy a také i k nim a k ostatním ženám. A mají si být vědomé a mít na paměti, že se jednou setkají se Všemohoucím Alláhem a že se jich On bude tázat, jak se postavily a jak odpověděly na vedení k nim vyslaného Proroka صلى الله عليه و سلم a zda následovaly jeho učení.

Vznešený Alláh praví:

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ

V ten den Bůh je zavolá a řekne: “Co jste poslům Mým odpovídali?” (Kasas: 65)

Neboť vskutku nikdo netuší, kdy bude Alláhem povolán nazpět a pak bude dotazován. Žena sice může svůj den začít u sebe doma, ve svém hradě, ale když nadejde večer, může už ke spánku ulehnout do svého hrobu. Anebo může ulehnout ve svém domě a rána už dočká ve svém hrobě.

Proto skutečná, opravdová muslimka musí být bohabojná a odvrátit se od propagované zkaženosti, ke které vyzývají na Západě. Protože ti, kteří k ní tam vyzývají, jsou těmi, kteří sami nejprve zkonzumovali důsledky tohoto počínání a poté nám odhodili její zbytky, abychom je ohryzali jako psi kosti. A někteří z nás se vrhli po těchto zbytcích, po těchto kostech a začali je ohryzávat, ačkoli západní národy už ty nejlepší užitky, pokud to vůbec nějaké přineslo, zkonzumovali sami!

Naopak. Ženy mají následovat příkladné vzory muslimek cudně se zdržujících ve svých domácnostech, žijících počestným životem a držících se dále od všech podob pokušení a společenské zkaženosti. Protože ony jsou, z titulu své ženskosti, s podobnými záležitostmi přímo konfrontovány a pomocí nich napadány vzdálenými útočníky. Uposlechnutím takového volání propadají ženy v pokušení ze strany mužů a muži v pokušení ze strany žen.

Vznešený Alláh praví:

وَقَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

A budou volat: “Uvěřili jsme v něj!” Ale jak by mohli dosáhnout spásy z místa tak dalekého (Sebe´: 52)

Před tímto musíme jakožto muslimové vybudovat ochrannou hradbu. My máme své vlastní náboženství, svou vlastní identitu, své vlastní způsoby a své vlastní charakteristiky. Navzdory tomu se stále honíme za tím, co nám odhazují nevěřící, tolik, až popadáme dech a padáme vysílením, nakolik následujeme jejich způsoby, včetně těch zkažených. Následujeme je ke své vlastní zkáze. Sláva budiž Alláhu Všemohoucímu, prost je On jakékoli nedokonalosti či nedostatku. Věru není síly ani moci kromě u Alláha.

Odpovídal: Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín

Zdroj: rozhlasový program Fetáwá Núrun ‘ala d-darb, ep. č. 728; redakčně upraveno

Původní přepis rozhlasového programu k dispozici online na: https://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=316570

Pozn. redakce: Tato fetwa paušálně nezakazuje ženám opouštět své domy a věnovat se např. zaměstnání, jen implikuje, že prioritně a jako hlavní pravidlo je ženám vymezena sféra domova a že není správné považovat toto vymezení za protiženské či zpátečnické. A Alláh ví nejlépe.

_______________________________________________________

[1] Od ‘Abdulláha ibn Omara رضي الله عنهما zaznamenal Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 567.An-Newewí ho ocenil jako sahíh dle podmínek al-Buchárího v al-Chulása, 2/678. S ním souhlasí i moderní učenec Ahmed Šákir v al-Muhallá, 4/198.