Rady muslimům na Západě ohledně problému terorizmu páchaného muslimy

Logo XXL

V souvislosti s posledním teroristickým útokem tekfírovců z Neislámského kvazistátu poskytl přední muslimský učenec Hasan ibn ‘Abdilwehháb al-Marzúk al-Banná tazateli z Manchesteru následujících několik rad, které lze vztáhnout obecně na muslimy v diasporách ve většinově nemuslimských zemích Evropy a Severní Ameriky:

V souvislosti s posledním teroristickým útokem tekfírovců z Neislámského kvazistátu poskytl přední muslimský učenec Hasan ibn ‘Abdilwehháb al-Marzúk al-Banná tazateli z Manchesteru následujících několik rad, které lze vztáhnout obecně na muslimy v diasporách ve většinově nemuslimských zemích Evropy a Severní Ameriky:

    1. První a nejdůležitější rada je navrátit sporné záležitosti významným starším učencům s rozsáhlými znalostmi a roky zkušeností, nevynášet unáhlené soudy a vždy vše pečlivě studovat v daném místním kontextu.

    2. Žijete v zemi, jejíž pravidla jste zavázáni respektovat, pokud se vám to nelíbí, danou zemi opusťte. Žijete mezi nimi (jejími obyvateli) a zvolili jste si mezi nimi žít. Není vám neznámo, že nejsou muslimové, co vám potom vadí? Musíte pochopit, že jste povinni řídit se právním pořádkem zemí, ve kterých žijete, jinak, znovu zdůrazňuji, danou zemi opusťte. Dokud tam můžete vykonávat své modlitby, uctívat svého Pána a oni vás nechávají být, podobně jako nezasahují do svobod nikoho jiného v dané zemi, máte plné právo tam zůstat. Ale pokud se vám nelíbí, k čemu v těchto zemích dochází, pokud jste znechuceni tím, jaká je v dotyčných zemích situace, opusťte tyto země a přesídlete do zemí muslimů. Dokud v nich žijete, podléháte jejich legislativě, musíte dodržovat jejich pravidla, aniž byste se zároveň dopustili hříchu vůči vašemu náboženství v tom, co je pro ně specifické. Z tohoto pravidla nejsou žádné výjimky a ani žádná „ale.“

    3. Pokud se jedná o činy jedinců nenásledujících Sunnu, potom je třeba znát stanovisko Sunny ohledně toho. Vy, muži a ženy, kteří Sunnu následujete, musíte komunikovat s vůdci vašich místních zastupitelstev a s regionálními předáky, ujistit je, že následovníci Sunny s něčím takovým nemají nic společného. Co se týče těch, kteří působí problémy a zapříčiňují napětí mezi vámi a nemuslimy, těch se musíte jasně, otevřeně a nedvojsmyslně zříci. Pokud můžete. ty, kteří svými slovy a činy působí problémy mezi vámi, sami oslovte a důrazně je vyzvěte, aby se svým zlovolným jednáním přestali a navrátili se na cestu Sunny, protože jednoho dne se vás Alláh bude ohledně nich dotazovat.

    4. Jako věřící si nesmíte dovolit říci: „Už nejsem muslim,“ ani nemůžete pouze deklarovat nevinnost své vlastní víry. Spíše musíte být slyšet a nahlas promluvit o chybách, kterých se tito jedinci dopouštějí ve jménu Náboženství. Snažte se mluvit s těmi nemuslimy, kteří mají zdravý úsudek a disponují soudností. Važte svá slova, dokonce i kdyby to vypadalo, že jste rozděleni, protože tak to vypadá jen díky některým, kteří se vás rozdělit pokoušejí a přináší vám problémy. Buďte jednoznační ohledně toho, kdo jsou tito lidé a v čem konkrétně chybují. Oproti tomu jasně vyjádřete, jaké je správné stanovisko autentické muslimské víry.

    5. Sestavte mezi vámi nějaké těleso, jehož úkolem bude obracet se k těm nemuslimům, kteří jsou ochotni naslouchat, dozvědět se a pochopit. Zajistěte, aby dostali možnost pochopit, že my se zcela zříkáme činů cháridžovců. Nemáme nic společného s činy cháridžovců. Musíme těmto lidem vysvětlit, že násilí a snaha o dominanci nad nemuslimy nikdy nikomu neprospěla. A něco takového nepatří k islámskému chování. Terorizmus nepatří k prostředkům užívaným následovníky Sunny, terorizmus je taktikou cháridžovců. Obyvatelům Evropy, či konkrétně Británie, ale i ostatních nemuslimských zemí, toto někdo musí vysvětlit. A možná, že mezi obyčejnými muslimy se také najdou tací, kterým musí být ozřejmeno, že terorizmus jejich problémy nikdy nevyřeší.” 

Zdroj:

www.mpubs.org

HABA_20170524_advice_to_the_muslims_in_manchester_and_the_west_following_the_manchester_te rrorist_attack_ar_eng

Upraveno a kráceno redakcí.