Ráj je obklopen obtížemi

Logo XXL

Abú Hurejra رضي الله عنه slyšel Posla Božího صلى الله عليه و سلم říci:

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

Ráj byl obklopen věcmi lidem nemilými a Oheň byl obklopen tužbami.[1]

Abú Hurejra رضي الله عنه slyšel Posla Božího صلى الله عليه و سلم říci:

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

Ráj byl obklopen věcmi lidem nemilými a Oheň byl obklopen tužbami.[1]

V al-Buchárího verzi téhož hadísu stojí:

‏ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

Oheň byl zahalen tužbami a Ráj byl zahalen věcmi lidem nemilými.[2]

An-Newewí poskytl následující vysvětlení tohoto hadísu:

Tento hadís je příkladem nádherného, stručného a názorného způsobu vyjadřování, kterého byl Posel Boží صلى الله عليه و سلم schopen. Zde nám vykresluje krásný příměr. Hadís znamená, že na cestě do Ráje nepomůže člověku nic, kromě jen toho, co shledává nemilým a obtížným, kterým si musí projít. A podobně že do Pekla vede jen to, co podněcuje lidské tužby, chtíče a choutky. Obojí je zahaleno a když člověk z jednoho nebo druhého tento závoj strhne, dosáhne toho, co je za ním ukryto. Závoj Ráje lze strhnout tím, že projdeme obtížemi a závoj Pekelného Ohně strhneme tím, že se oddáme svým chtíčům a tužbám. Těžkosti zahrnují také neutuchající usilovnou snahu, vytrvalost a neochvějnost v uctívání, krocení vlastního hněvu, odpouštění, trpělivost, rozdávání milodarů, laskavost a oplácení dobrem i vůči těm, kteří nám ukřivdí, odolávání fyzickým chtíčům apod.[3]

V jiném podobném hadíse Abú Hurejra رضي الله عنه od Posla Božího صلى الله عليه و سلم uvádí:

لَمَّا خَلَقَ اللهُ الجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيْلَ إلى الجنَّةِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَيْهَا وَإلى مَا أَعْدَدْتُ لأهْلِهَا فِيْهَا . قَالَ: فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَ إِلى مَا أَعَدَّاللهُ لأهْلِهَا فِيْهَا. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ: فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالمَكَارِهِ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا ، فَانْظُرْ إِلى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيْهَا ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا ، فإِذا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالمَكَارِهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ: اذْهَبْ إِلى النَّارِ فَانْظُرْ إِليْها ، وإلى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِها فِيْهَا . فإذا هِي يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: وَ عِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أحَدٌ فَيَدْخُلَهَا . فَأَمَر بِها فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا ، فَرَجَعَ إلَيْهَا ، فَقَالَ: وَ عِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا 

Když Alláh stvořil Ráj, řekl Džibrílovi: „Běž se na něj a na to, co jsem jeho lidu v něm připravil, podívat.“ Šel tedy a když na něj a na to, co v něm jeho lidu připravil, pohlédl a vrátil se a řekl: „Při Tvé Moci, nikdo o něm neuslyší, aniž by do něj nevstoupil.“ Proto On přikázal, aby byl obklopen věcmi, které nejsou lidem milé a řekl: „Vrať se a podívej se na to, co jsem v něm připravil jeho lidu.“ Šel tedy a když se podíval na Ráj, již obklopený lidem nemilými věcmi, vrátil se zpět a řekl: „Při Tvé Moci, obávám se, že do něj nikdo nevejde.“ Alláh řekl: „Běž se podívat také na Oheň a na to, co jsem v něm připravil pro jeho lid.“ Když k němu přišel, jedna jeho část jakoby nasedala na druhou a když se k Němu vrátil, řekl: „Při Tvé Moci, obávám se, že nikdo, kdo o něm uslyší, do něj nevstoupí.“ Proto On přikázal, aby byl obklopen tužbami, a řekl: „Vrať se k němu.“ Poté, co tak učinil, řekl: „Při Tvé Moci, již jsem se začal obávat, že se před ním nikdo nespasí, aniž by do něj nevstoupil.[4]

Ráj je velmi vznešené místo a velmi vysoký cíl. Jako k takovému k němu i vede velmi strmá a strastiplná cesta, naplněná vším, co jde proti nízkým lidským tužbám a nekultivovaným sklonům. Dostat se do Ráje si proto vyžaduje ohromnou dávku odhodlání a nesmírnou sílu vůle.

________________________________________

[1] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2822; a at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 2559 jako gharíb sahíh.

[2] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 6487.

[3] Viz Šerhu n-Newewí ‘alá Muslim, 17/165.

[4] Zaznamenal an-Nesáí v Sunenu, hadís č. 3763 jako hasan; a at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 2560 jako hasan sahíh, s obměnami. V jiné verzi stojí: „… že nezůstane nikdo, kdo by do něj nevstoupil.“ Zaznamenal Abú Dawúd v Sunenu, hadís č. 4744 a al-Albání doložil jako hasan sahíh. Viz také Džámi’u l-usúl, 10/520, hadís č. 8068.