Sedm podmínek, které podle Koránu musí splnit přátelství pro tento i onen svět

Logo XXL

Vznešený Alláh ohledně Soudného dne pravil:

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ

V ten den stanou se důvěrní přátelé vzájemně nepřáteli, kromě těch, kdož byli bohabojní. (Zuchruf: 67)

Vznešený Alláh ohledně Soudného dne pravil:

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ

V ten den stanou se důvěrní přátelé vzájemně nepřáteli, kromě těch, kdož byli bohabojní. (Zuchruf: 67)

وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا يَـٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا 

V ten den si bude nevěřící ruce své hryzat a říkat: “Ó kéžbych se byl ubíral cestou stejnou s poslem! Běda mi, kéž jsem toho a toho za přítele nebral (Furkán: 27-28)

Muhammed ibn Džuzejj al-Kilbí al-Gharnátí al-Málikí al-Andalúsí jmenoval charakteristiky takového důvěrného přítele (arab. خليل chalíl), jehož přátelství přetrvá i na onom světě a nikdy nebude ničím zmařeno: 

„Takový přítel musí splnit sedm podmínek:

1. Musí být oddaným následovníkem Sunny Božího Posla صلى الله عليه و سلم.

2. Musí být člověkem zbožným oddaným své víře. Pokud totiž bude inovátorem nebo hříšníkem, může svého souputníka svést na scestí, anebo mu přinést škodu na jeho pověsti tím, že jej s ním lidé začnou ztotožňovat, neboť člověk věru následuje víru svého nejbližšího přítele.

3. Musí být člověkem moudrým a intelektuálem, protože přátelství s hlupákem a ignorantem je jen utrpením a pohromou.

4. Musí prokazovat dobré mravy. Pokud je mravů nevalných, nikdy nebudeš v bezpečí před jeho násilnickostí.

5. Musí být čistého srdce když je s tebou i když spolu nejste, nesmí být závistivcem, zloduchem, nepřejníkem nebo dvojtvářným pokrytcem.  

6. Musí být pevný a stát si za svým, nesmí být někým, kdo snadno propadne nudě či někým, kdo je přelétavý.

7. Musí být člověkem, který bude plnit tvá práva a tvé nároky zrovna tak, jako je plníš ty vůči němu. Proto není k ničemu blízké přátelství s někým, kdo ani neví, jaké u něho máš nároky a neuznává tvoje nároky tak, jako požaduje, aby byly tebou plněny ty jeho.“ [1]

___________________________________________________________

[1] Viz al-Kawánínu l-fikhíja, 1/291.