Šejch Abú Nasr: rada hledačům nauky

Logo XXL

Hledače nauky vyzývám, aby se plně věnovali a oddali učení a studiu z Knihy Boží a Sunny Božího Posla صلى الله عليه و سلم a následovali cestu správně vedených předků této ummy a všech těch, kteří je následovali. 

Hledače nauky vyzývám, aby se plně věnovali a oddali učení a studiu z Knihy Boží a Sunny Božího Posla صلى الله عليه و سلم a následovali cestu správně vedených předků této ummy a všech těch, kteří je následovali. 

Radíme jim, aby se pokoušeli o osobní pokrok v tom, co se naučí, protože toto plné nasazení a úplná oddanost jim umožní sklidit plody své znalosti, s dovolením Božím. Budou následovat cestu těch, kteří pevně následovali zbožné předky, neodchylovali se od jejich metodologie a vykonali mnoho dobra. Na onom světě pak mohou doufat, že budou mezi těmi, o kterých Alláh hovoří:

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيهِم مِنَ النَّبِيّينَ وَالصِّدّيقينَ وَالشُّهَداءِ وَالصّالِحينَ ۚ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفيقًا ذٰلِكَ الفَضلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفىٰ بِاللَّهِ عَليمًا

Ti, kdož poslouchají Boha a posla, budou spolu s proroky, bezúhonnými, mučedníky a zbožnými, jimž všem Bůh prokázal milost. A jak překrásní to budou společnici! Takové je dobrodiní od Boha přicházející – a Bůh plně dostačuje jako vševědoucí! (Nisá´:69-70)

Také je varujeme, aby se nenechali zatáhnout do přespříliš mnoha diskuzí, argumentací a debat s oponenty, protože hádky a a debaty působí zatvrzelost srdce, úzkost a nepokoj v přirozené osobnosti člověka. Díky nim se důstojnost a čest, kterou Alláh věřícímu předepsal, vytrácí.

Také na ně apelujeme, aby vůči svým oponentům prokazovali nejvznešenější charakter. Tak jako nikdy nemůžeme akceptovat chyby a špatná přesvědčení, kterými oponent disponuje, ať už se jedná o výmysly nové, nebo starší, zrovna tak musíme uplatnit nejvyšší míru spravedlivosti a máme povinnost jednat s odpůrci férově. 

Vznešený Alláh pravil:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ ۖ وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلىٰ أَلّا تَعدِلُوا ۚ اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعمَلونَ

Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Bohem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví – a to je blíže k bohabojnosti – a bojte se Boha, neboť Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte. (Máida:8)

A také

 يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَو عَلىٰ أَنفُسِكُم أَوِ الوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ ۚ إِن يَكُن غَنِيًّا أَو فَقيرًا فَاللَّهُ أَولىٰ بِهِما ۖ فَلا تَتَّبِعُوا الهَوىٰ أَن تَعدِلوا ۚ وَإِن تَلووا أَو تُعرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا

Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Bohem, byť i to bylo proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať jedná se o bohaté či chudé, vždyť Bůh je ochráncem obojích! Nenásledujte tedy vášně své před spravedlností! A jestliže ji zkřivíte anebo od ní uhnete, tedy Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte. (Nisá´:135)

I ve vztahu k našim vlastním sokům posloucháme Alláha a neprotivíme se Mu. Následujeme rozhodnutí Boží ve vztahu k nim a nepřekračujeme hranice toho, co je nám ve vztahu k odpůrcům a k inovátorům v náboženství (arab. مبتدعة mubtedi’a) přikázáno. Věříme, že vyjasnění chyby, nebo varování před bludem, je součástí čestného jednání, svědectvím a podobou této spravedlnosti, která je nejbližší k bohabojnosti.

Nikomu z muslimů, který se řadí mezi učence či jejich učedníky, není dovoleno tento přístup opustit, protože překračování těchto jasně daných mezí nám přináší velkou škodu. Tím odporujeme Alláhu a jen zvětšujeme míru vzdoru, který protistrana prokazuje. Pokud se vůči protivníkovi nezachováme spravedlivě, on toho využije, aby šířil své pochybnosti (arab. شبهات šubuhát), což dále povede k mrhání časem, znervózňujícím myšlenkám a zanedbávání aktů zbožnosti.

Hledači nauky! Ať vám již cokoli způsobuje problémy, navraťte spornou otázku učencům. Mějte se na pozoru před tím, abyste ve svých stanoviscích předjímali to, co tvrdí učenci, myslíce si, že jste znalejší a věci chápete lépe, než oni. Věnujte se výzvě k Alláhu. Protože každý, kdo se odchyluje od požadované metody, kterou je navracení sporných otázek k posouzení těm, kteří mají znalost, se stane osamoceným a já se o něj obávám, že se stane slabým a nebude úspěšný.

Prosím Alláha Vznešeného, Pána Trůnu Vznešeného, aby mi i všem mým muslimským bratrům přinesl z této rady užitek. A On je zajisté Tím Nejlepším, koho o to mohu žádat. Ámín.

Autor: šejch Abú Nasr Muhammed ibn ‘Abdulláh al-Imám

Zdroj: Viz Tenwíru z-zulumáti kešfu l-mefásidi we šubuhátu l-intichábát, publikováno na TarbiyahPublishingOnline.com.