Šejch al-Albání: Je nutné odkazovat se na zdroje

Logo XXL

OTÁZKA: Rozšířil se fenomén tradování znalosti a připisování si jí bez odkazování se na původní zdroj. Již dávno bylo řečeno „Toto odnímá z vědění jeho požehnání.” Jaká je, ó šejchu, vaše rada tomu, kdo takto činí?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Rozšířil se fenomén tradování znalosti a připisování si jí bez odkazování se na původní zdroj. Již dávno bylo řečeno „Toto odnímá z vědění jeho požehnání.” Jaká je, ó šejchu, vaše rada tomu, kdo takto činí?

ODPOVĚĎ:

Rozšiřování slov druhých bez připisování řečeného těm, kdo to řekli, lze nazvat krádeží slov jiných. 

Je to také nově nastalá inovace, zcela neznámá učencům před námi!  

Nejde pouze a jen o to, že takto rozšiřovaná znalost je zbavená požehnání, jde dokonce i o to, že takové chování ukazuje, že znalost ani není získávána a šířena pro Alláha. 

To proto, že pokud by dotyčný hledal a získával vědění s upřímným úmyslem pro Alláha, neupadl by do toho, co Posel Boží صلى الله عليه و سلم kritizoval slovy:

 الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ

Kdo o sobě stváří dojem, že mu bylo dáno něco, co mu ve skutečnosti dáno nebylo, je stejný jako ten, kdo na sebe obléká faleš.[1] 

Zdroj: Viz Medžmú’u l-fetáwá al-Albání, otázka č. 6838. Redakčně poupraveno._________________________________________________________

[1] Muttefekun ‘alejhi. Zaznamenal jej Muslim v Sahíhu, hadís č. 2130; a al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 5219, od Asmy bint Abí Bekr رضي الله عنها.