Šejch al-Fewzán o pohromách, kterým svět v těchto dnech čelí

globe décor

OTÁZKA: Jaká je Vaše rada ohledně pohrom, kterým v těchto dnech čelíme, vzhledem na události, které zmítají celým světem? Jaké stanovisko má vůči nim zaujmout student náboženské nauky?

ODPOVĚĎ: 

OTÁZKA: Jaká je Vaše rada ohledně pohrom, kterým v těchto dnech čelíme, vzhledem na události, které zmítají celým světem? Jaké stanovisko má vůči nim zaujmout student náboženské nauky?

ODPOVĚĎ: 

Pokud se muslimové nenavrátí ke svému náboženství tak, jak mají, takové události jen tak nepominou a naopak budou přicházet se stále vzrůstající frekvencí. Pokud tak neučiní, bude podobných situací přicházet stále více a Alláh dá, aby nad muslimy zavládli jejich nepřátelé.

Bratři!  

Někteří ze společníků Prorokových se dopustili jediné chyby v bitvě na Uhudu – a to tehdy, když je Posel Boží صلى الله عليه و سلم umístil na vrcholek kopce, aby kryli záda zbytku muslimů před nevěřícími, aby nevěřící nemohli získat navrch nad muslimy tím, že se k nim přiblíží odzadu. Když došlo k bitvě a muslimové začali zpočátku vítězit a zmocňovat se válečné kořisti, Posel Boží صلى الله عليه و سلم těm na kopci přikázal, aby neopouštěli svou pozici, bez ohledu na to, zda jednotky pod nimi vítězí, nebo jsou zahnány na ústup. Nicméně když tito muslimové uviděli, jak jiní začali sbírat válečnou kořist, pomysleli si, že bitva už skončila. Řekli si: „Proč bychom neměli také my sejít dolů? Proč bychom si také my nemohli vzít něco z kořisti zrovna tak, jako i naši bratři?” Jejich velitel jim ovšem opáčil: „Nepřikázal vám snad Posel Boží صلى الله عليه و سلم, abyste za žádných okolností neopouštěli své pozice, ať už budeme vítězit, nebo prohrávat?” Nicméně oni stále trvali na svém a chtěli sejít z kopce dolů a nabalit se kořistí. Po boku jejich velitele tak nezůstal nikdo, kromě jen několika lučištníků a ti nakonec zahynuli mučednickou smrtí. Ať je s nimi Alláh spokojen.

Modloslužebníci vycítili příležitost a napadli muslimské vojsko zezadu, zpoza kopce, aniž si to muslimové, opojení falešným pocitem bezpečí, ukolébáni přesvědčením, že jsou odzadu chránění, vůbec uvědomili. Tím se muslimové najednou ocitli v obklíčení nevěřících, kteří je svírali zepředu i zezadu a bitva propukla do své druhé fáze. Během ní pak bylo zabito či zraněno spousta muslimů.

Co bylo důvodem? Jedna jediná chybička. Díky tomu byl během bitvy zraněn i samotný Posel Boží صلى الله عليه و سلم. To proto, že když už Boží trest přijde, dopadne na všechny, jak na spravedlivé, tak i na hříšníky. Zasažen byl tímto nakonec i samotný Posel Boží. Utrpěl zranění v obličeji a po tváři mu stékala krev. Pravým důvodem tohoto neštěstí bylo, že někteří lidé odporovali příkazu Posla Božího صلى الله عليه و سلم.

Vznešený Alláh o tom zjevil:

 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّـهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَـٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّـهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

I Bůh splnil vůči vám slib Svůj, když z dovolení Jeho jste je poráželi, dokud jste neztratili odvahu a neupadli mezi sebou do sporu o tu věc a nebyli neposlušní poté, když ukázal vám to, co máte rádi. A jsou mezi vámi ti, kdož touží po životě pozemském, a jsou mezi vámi jiní, kdož touží po životě budoucím. A potom vás od nich odvrátil, aby vás vyzkoušel, a věru vám již nyní odpustil – a Bůh je pln laskavosti vůči věřícím. (Áli ‘Imrán: 152).

Toto je příklad jasně ukazující, že pokud se někde uděje lapsus, dokonce i ze strany těch nejlepších lidí, vždy přijde trest.

Jak by tomu mělo být jinak v dnešní době, kdy je mnoho muslimů, kteří se spokojí jen s tím, že sami sebe považují za muslimy a nic ze své víry nepraktikují? Nevykonávají z islámu vůbec nic a ničím z jeho učení se neřídí. Dokonce mnozí z nich ani nevěří tomu, co islám učí. Nevymáhají zákony, které islám vymezuje, nepřikazují dobro a nezakazují zlo.

Proto pak nemají být překvapeni, že se na ně valí vlny trestů a pohrom jedna za druhou.

A z tohoto není jinéo východiska, nežli v podobě návratu ke Knize Boží a k Sunně Božího Posla صلى الله عليه و سلم.

Odpovídal: Sálih al-Fewzán

Zdroj: <http://abuiyaad.s3.amazonaws.com/islam/fawzan-tribulations-world.mp3> Nahrávka k 23. Redžebu / 18. březnu 2020.