Šejch Ibn Báz o tom, jak čelit krizi muslimské ummy

Logo XXL
Muslimové často přemýšlejí, proč je potkávají neštěstí, jako je válka v Iráku, Palestině, či v jiných regionech. Na podobnou otázku odpověděl jeden z největších islámských učenců 20. století, šejch Ibn Báz, Alláh mu budiž milostiv:
 
Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého, požehnání a mír Jeho Poslu.

Muslimové často přemýšlejí, proč je potkávají neštěstí, jako je válka v Iráku, Palestině, či v jiných regionech. Na podobnou otázku odpověděl jeden z největších islámských učenců 20. století, šejch Ibn Báz, Alláh mu budiž milostiv:
 
Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého, požehnání a mír Jeho Poslu.
Není pochyb o tom, že hříchy a vzdálení se od pravé islámské věrouky jak slovy, tak i prostřednictvím činů, náleží k největším příčinám krizí a neštěstí, které potkaly muslimy.
Alláh Vznešený praví:
مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا
To dobré, jehož se ti dostane, pochází od Boha a to zlé, jež tě postihne, pochází od tebe samého. A vyslali jsme tě k lidem jako posla a Bůh ti stačí jako svědek! (Nisá’:79)
A Alláh také řekl:
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ
A nepostihne vás neštěstí žádné, leda za to, co ruce vaše si vysloužily, však On mnohé odpouští. (Šúra: 30)
Tedy Alláh je Ten, Kdo nejvíce odpouští a je nejmilosrdnější k svým služebníkum. Sesílá jim jasná znamení a varováni, to proto, aby se jeho služebníci mohli k Němu navrátit s upřímným pokánim, aby jim On mohl odpustit.
Jestli se člověk navrací k Alláh a přiblíží se k němu o vzdálenost jednoho lokte, tak Alláh se k němu přiblíží o vzdálenost dvou loktů. Pravdou je, že Alláh Vznešený miluje ty ze Svých služebníků, kteří se k němu navracejí s upřímným pokáním. Oblíbil si to, zatímco jest přitom plně Nezávislý na svých služebnících. Poslušnost jemu poslušných Mu nepřináší žádný zisk, a ani hříchy hříšníků mu nepůsobí škodu. A On je nejvíce Slitovný a Milostiplný ke svým služebníkům. On jim dává možnost vykonat akty poslušnosti a zanechat aktů neposlušnosti.
Dále, krize a neštěstí nejsou ničím jiným, nežli varováním od Něho přicházejícím, aby se Jeho služebníci navrátili k Alláhu s upřímným pokáním, poslušně, což On potvrzuje a zpravuje o nás tom různými způsoby – Alláh Vznešený říká:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Budeme vás zkoušet trochu strachem a hladem a ztrátou na majetku i lidech a plodech – avšak oznam zvěst radostnou trpělivým, kteří, když postihne je neštěstí, hovoří: “My Alláhu patříme a my k Němu se navrátíme!” (Bekara: 155-156)
Alláh říká:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
A objevila se na pevnině i na moři spoušť za to, co ruce lidí způsobily, aby tak Alláh jim dal okusit část z toho, co si vysloužili – snad se obrátí.! (Rúm: 41)
A také řekl:
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
Každá duše smrti okusí; a zkoušíme vás zlým i dobrým co pokušením, a k Nám budete navráceni. (Anbijá’: 35)
A též:
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
A rozdělili jsme je po zemi jako národy; někteří z nich jsou bezúhonní, zatímco jiní z nich nejsou takoví. A vystavili jsme je zkouškám dobrým i zlým doufajíce, že snad se obrátí (A‘ráf:168)
Je mnoho veršů podobného významu.
Dále je povinností vůdců muslimů – učenců, vládců a ostatních – aby s péčí a starostlivosti přistupovali ke krizím, neštěstím, která všechna mají svá místa. Aby varovali lidi a vysvětlili jim to, co je potkalo.
Tedy ti, kdo mají autoritu – z učenců i vládců – jsou povinni jít dobrým příkladem, být bohabojnou osobnosti, jsou povinni vysvětlit důvody, proč Alláh sesílá trest a hněv. Jsou povinni vyléčit ummu z této situace skrze upřímné pokání a prosbu Alláha o odpuštění.
Většina ummy půjde pak jejich stopami, jelikož vedení učenců a moudrost vládců, je-li správná a přímá, má největší vliv na splnění povinností.
Prorok
صلى الله عليه و سلم řekl: “Každý z vás je opatrovníkem, zodpovědným za ty, kdo jsou pod jeho opatrovnictvím. Vládce je opatrovníkem a odpovědným za ty, kdo jsou mu podřízeni. Muž je opatrovníkem své rodiny a je zodpovědný za ty, kdo jsou pod jeho opatrovnictvím. Žena je opatrovnicí domu svého muže a je odpovědná za ty, kdo jsou pod jejím opatrovnictvím. Sluha je opatrovníkem majetku svého pána a je zodpovědný za vše, co je pod jeho opatrovnictvím. Tak tedy každý z vás je opatrovníkem a je zodpovědný za vše co mu bylo svěřeno.[1]
Pokud si však muslimové zvyknou na hříchy, a budou z nich šťastní a ti, kdo mají nad nimi vládu a autoritu, se nebudou starat o jejich zadržení a varování před nimi, pak hněv Alláha sestoupí na ummu. Když pak Jeho hněv sestoupí, objeví se jeho trest, jenž zasáhne jak lidi hříšné, tak i ty, kteří jsou mu jinak poslušní, před čimž hledáme ochranu u Alláha.
Alláh o tom říká:
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
A bojte se al-fitna /tj. pokušení,neštěstí/, jež nepostihuje výlučně jen ty, kdož z vás jsou nespravedliví! A vězte, že Alláh je strašný ve svém trestání! (Anfál: 25)
Abu Bakr vypráví, že Prorok صلى الله عليه و سلم řekl: “Když lidí zasáhne nějaké zlo a nestarají se o to, aby jej změnili, tehdy je všechny Alláh zasáhne trestem.[2]
Alláh také řekl:
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ
Tak jako tak má pozorovatele před sebou i za sebou, kteří jej střeží z rozkazu Alláha. Alláh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění; když Alláhu se zlíbí postihnout něčím zlým lid některý, je nemožné to odvrátit a nebudou mít kromě Něho ochránce žádného. (Ra’d: 11)
Učenci budou Alláhem jistě tázani, zda přikazovali lidem znalost, zda jim říkali co je povoleno a co je zakázáno, a také co je užitečné a co je škodlivé.
Prosíme Alláha aby obdařil všechny muslimy možností být poslušný našemu Pánu, abychom se drželi vedení našeho Proroka صلى الله عليه و سلم, aby Alláh obdařil vládce možností splnit povinnosti jim určené a aby vedl zbloudilé muslimy a opravil jejich postupy. 
Opravdu On je Opatrovníkem všeho, a pouze On má moc, aby to vše vykonal a dokonal. Ámín.[1] Hadís je zaznamenán na autoritu Omara ibnu l-Chattába Buchárím (13/100) a Muslimem (č. 1829).
[2] Zaznamenal Tirmízí pod č. 2168.