Šejch Ibn Báz o vstupu do skupin islámské obrody

Logo XXL

Otázka: Studenti odkazují na Vás a na velké učence a ptají se vás. Co jim tedy radíte Vy? Schvalujete Vy vstup do podobných uskupení, jako je Džema’atu l-ichwán (Muslimské bratrstvo), Džema’atu t-teblígh, Džema’atu l-džihád atd., nebo jim radíte zůstat při hledání nauky spolu s hledači nauky z da’wetu selefíjja?
Odpověď:

Otázka: Studenti odkazují na Vás a na velké učence a ptají se vás. Co jim tedy radíte Vy? Schvalujete Vy vstup do podobných uskupení, jako je Džema’atu l-ichwán (Muslimské bratrstvo), Džema’atu t-teblígh, Džema’atu l-džihád atd., nebo jim radíte zůstat při hledání nauky spolu s hledači nauky z da’wetu selefíjja?
Odpověď:
Všechna chvála náleží jen Alláhu, nechť Alláh pochválí a požehná Svému Proroku صلى الله عليه و سلم.
Radíme jim sjednotit se na jediné cestě, a to je cesta (…) hledání znalosti a získávání pochopení Knihy a Sunny – a ubírat se podle metodologie (arab. minhádž) selef as-sálih. Co se týče nadržování (arab. tehazzub) ichwán al-muslimín, nebo džemá’atu t-teblígh, nebo komukoli, pak něco takového rozhodně neradím. To je chyba. Spíše jim radíme, aby byli spolu na stejné, jediné cestě, tvořili stejné společenství – džemá’a, aby jeden druhému radili a vybízeli se k pravdě a přidržovali se pojetí ahlu s-sunna we l-džemá‘a. Toto je nejsprávnější postup, který zabrání vzájemným rozdílům. A pokud zde existují i skupiny, které takto postupují, toto neuškodí, jako je například i skupina v San’á, ale všechny tyto jsou na cestě selef, následují Knihu a Sunnu, vyzývají k Alláhu a drží se ahlu s-sunna we l-džemá’a, bez nadržování někomu (arab. tehazzub) a bigotnímu stranění někomu (arab. te’assub – protěžování někoho, zastávání něčího názoru, i když je evidentně chybný) – pak toto neuškodí, dokonce i když je těchto skupin více, dokud je jejich cesta i cíl jediný.
Autor: šejch Ibn Báz
Zdroj: kazeta č. 11, nahraná v měsíci Zú l-Hidždža 1408 hidžry (1987 kř. éry) v Tewíjjetu l-islámíjja.
Redakce zkrátila odpověď a vypustila netranskribovatelné části nahrávky.