Šejch ibn 'Usejmín o cestě selef

black cathedral

 Z jeho (Prorokova صلى الله عليه وسلم) prohlášení je i: “Kdo bude žít po mě, uvidí mnoho odlišností, proto se držte mé Sunny.

 Z jeho (Prorokova صلى الله عليه وسلم) prohlášení je i: “Kdo bude žít po mě, uvidí mnoho odlišností, proto se držte mé Sunny.

Je známo, že pokud dojde k tomu, že se v rámci ummy rozmnoží počet frakcí, partají (ar. ahzáb, sg. hizb), není na muslimovi, aby se držel jakékoli z těchto partají.
V minulosti se takto objevily rozličné frakce, jako cháridža, mu’tezila, džehmíja, nebo ší’a – ráfida.
V moderní době jejich místo v rámci ummy zaujaly frakce islámské obrody, jako Muslimské bratrstvo, Džemá’atu t-Teblígh, nebo selefíjja. Odložme je tedy na stranu a vydejme se cestou přímo vpřed, k tomu, k čemu nás vedl Prorok صلى الله عليه وسلم: „Držte se mé Sunny a Sunny pravověrných chalífů.“ Není pochyb o tom, že pro všechny muslimy je povinností přijmut za svou cestu selef jako svůj mezheb, bez lpění na specifické frakci, která sama sebe nazývá „selefíjjún“, salafisté apod.
Proč je objektivní následovat selef a ne ty, kteří sami sebe nazývají selefíja?
Bratři selefíje jsou nejbližší z frakcí k autentickému islámu, leč trpí, podobně jako jiní, problémem, že všechny ostatní frakce principiálně považují za zbloudilé, prohlašují je za inovátory a hříšníky.
To apriorně neodsuzujeme, mnohé jejich ideje si takové označení zaslouží. Ale odsuzujeme způsob přístupu k takové inovaci a nakládání s ní. Je potřeba, aby se vůdcové těchto frakcí spolu sešli a řekli: „Mezi námi je Boží Kniha a Sunna Jeho Posla  صلى الله عليه وسلم. Rozsuďme tedy podle nich a nikoli podle tužeb, názorů a nikoli podle jednotlivců. Každý chybuje i dosahuje správného, bez ohledu, kam dospěl v pohledu znalostí a uctívání. A bez poskvrny je pouze sám islám jako takový, nikoli jeho následovníci.“
V hadíse Prorok صلى الله عليه وسلم přiváděl k cestě, která každého uvede do bezpečí. Nepřipisoval se k žádné frakci, pouze stanovil metodiku selefu s-sálih v přístupu k Sunně Proroka صلى الله عليه وسلم a správně vedených chalífů.   
Autor: šejch Muhammed bin Sálih bin al-‘Usejmín