Šejch Muhammed Bázmúl o napravování úmyslu při hledání nauky

Logo XXL

Tvrdíme, že hledač islámské náboženské nauky se zavazuje ke snaze stále napravovat své úmysly, aby své vědění získával čistě a jen pro potěchu Alláha Nejvyššího.

A pokud by se někdo otázal: Znamená to snad, že nemohu získávat vědomosti, dokud nenapravím své úmysly?  

Tvrdíme, že hledač islámské náboženské nauky se zavazuje ke snaze stále napravovat své úmysly, aby své vědění získával čistě a jen pro potěchu Alláha Nejvyššího.

A pokud by se někdo otázal: Znamená to snad, že nemohu získávat vědomosti, dokud nenapravím své úmysly?  

Odpověděli bychom mu: Nikoli. Získávej vědomosti a během tohoto procesu, kdy vědomosti získáváš, neustále zpytuj vlastní svědomí a napravuj sebe sama, aby tvůj úmysl byl co nejčistší a nejupřímnější. 

A pokud by někdo řekl: Zanechám získávání nauky do chvíle, dokud své úmysly nenapravím.

Potom bychom odpověděli: Toto je šejtánova lest. Otevřel pro tebe jednu z bran dobra, avšak snaží se tě pomocí ní odlákat od něčeho, co je ještě mnohem lepší a ještě více si zasluhuje, aby ses tomu věnoval. Právě proto získávej vědomosti i nadále a souběžně s tím usilovně pracuj na očištění vlastních úmyslů, neboť tvá znalost ti zajisté sama ukáže cestu – bude-li Alláh chtít, vskutku učiní tvé úmysly upřímnými, zasvěcenými jen Alláhu Vznešenému.

Naši zbožní předkové říkávali: „Získávali jsme znalost zpočátku i kvůli něčemu jinému, nežli pouze kvůli Alláhu Vznešenému, avšak poté sama znalost odmítla, aby byla získávána kvůli čemukoli jinému, nežli kvůli Alláhu.“

Autor: šejch Muhammed ibn Omar Bázmúl

Zdroj: Viz al-Menhedžíjjetu fí dirásíjeti l-‘ulúmi š-šar’íjja, str. 87.