Sekta habešíja

Logo XXL

Toto krátké objasnění následuje po několika dotazech ohledně sekty zvané habešíja. Vzpomeneme některá historická fakta a nejzávažnější a nejcharakterističtější odchylky učení této sekty od věrouky a právní vědy ahl sunna we l-džema’a.

Toto krátké objasnění následuje po několika dotazech ohledně sekty zvané habešíja. Vzpomeneme některá historická fakta a nejzávažnější a nejcharakterističtější odchylky učení této sekty od věrouky a právní vědy ahl sunna we l-džema’a.
Sekta vzniká v poslední čtvrtině minulého, tj. 14. století hidžry a je spjata se jménem Abdulláha al-Hererího al-Habešího, který se přistěhoval do oblasti Šámu. Velkého rozšíření dosáhly jeho bludy v Libanonu, přičemž už ve své rodné zemi vešel ve známost jako šejchu l-fitna (tj. šejch rozvratu).
Věrouka je nesourodou směsicí džehmíjských, mu’tezilíjských, súfíjských a dalších herezí a analýzou jejich názorů dospíváme ke zhodnocení, že habešíjún opustili lůno ahl sunna.
Al-Habeší napsal několik děl, ve kterých shrnuje svá učení, z nichž nejvýznamnější jsou Al-Mekálátu s-Sunníja, at-Teakubu l-chasís, an-Nehdžu s-Sewí a Saríhu l-beján.
V nich prohlašuje islámské autority jako Ibn Tejmíjju, al-Albáního, Sejjida Kutba a další za nevěřící. Charakteristickou je pro sektu také zášť vůči sahábovi Mu’áwíjovi ibn Abí Sufján, demonstrovaná četnými urážkami.
Sekta věří v neexistenci vztahu mezi činy a vírou, dovoluje prosby k mrtvým ve věci hledání pomoci, útěchy a útočiště. Věří, že Korán není přímé nestvořené slovo Boží, ale že Džibríl přesně předal Proroku Muhammedovi صلى الله عليه و سلم to, co chtěl Alláh říci. Popírají všemohoucnost Boží. Věří, že Bůh přinutil nevěřící, aby byli nevěřícími.
Ve fikhu dovoluje tato sekta modlitbu v oděvu znečištěném rituální nečistotou a použití vody po vykonání potřeby má za zavrženíhodnou věc. Hazard s nevěřícími je dle sekty povolen, jakož i krádež majetku nevěřícího. Pohlavní styk s osobou nevyhraněného pohlaví podle sekty neruší půst. Sekta smýšlí, že na dnešní valuty netřeba dávat zekát a že žena může opustit dům zkrášlena a namalovaná, za podmínky, že nosí hidžáb.
Prosíme Alláha, aby nás uchránil zla takových bludů. Ámín.
zdroj: Kutuzović, Safet: Fetwy. Redakčně upraveno.