Soutěže s kupóny na zboží

Logo XXL

OTÁZKA: Při nákupu v supermarketu jsem od pokladní obdržela soutěžní kupón pro hru o ceny. Je taková hra podle islámu dovolena?

ODPOVĚĎ:

Z šarí’atského hlediska, dá-li Bůh, neexistuje překážka účastnit se takové hry, dokud jsou splněny následující podmínky:

OTÁZKA: Při nákupu v supermarketu jsem od pokladní obdržela soutěžní kupón pro hru o ceny. Je taková hra podle islámu dovolena?

ODPOVĚĎ:

Z šarí’atského hlediska, dá-li Bůh, neexistuje překážka účastnit se takové hry, dokud jsou splněny následující podmínky:

1. Do prodejny jste přišli s úmyslem nakupovat a nikoli se účastnit soutěže o ceny, případně nenakupovali jste s úmyslem účastnit se soutěže právě ty konkrétní položky, za něž byste dostali kupón.

2. Výherní kupón jste obdrželi zdarma a nikoli za zvýšenou cenu.

3. Cena, o kterou se hraje, není sama o sobě zakázaná, jako např. alkoholické nápoje, tabákové výrobky apod.

Taková účast či dohoda spadá mezi darovací smlouvy. Pokud jsou všechny výše uvedené podmínky splněny, je dovoleno se takové hry účastnit, na základě obecného principu dovolenosti peněžních či naturálních transakcí, dokud se nedokáže opak.

Nejistota výhry v tomto případě nemá na celkové hodnocení dané transakce žádný vliv, neboť není splněna podmínka hazardu, kterou je vklad nějaké hodnoty, spojený s neurčitostí zisku nějaké protihodnoty, protože zde k žádnému finančnímu vkladu z vaší strany nedošlo a kupón jste obdrželi darem.

A Alláh ví nejlépe.