Svobodu pro Sýrii

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

Toto je výzva všem dobrým lidem k ukončení násilí a útlaku na národu Sýrie i všech ostatních zemí.
Toto je výzva našim národům, které vždy měly dobré vztahy se Sýrií a jejími obyvately. Mnoho z nás v Sýrii pracovalo a mnoho Syřanů studovalo v bývalém Československu. Nastal čas prokázat naše přátelství činem.

بسم الله الرحمان الرحيم

Toto je výzva všem dobrým lidem k ukončení násilí a útlaku na národu Sýrie i všech ostatních zemí.
Toto je výzva našim národům, které vždy měly dobré vztahy se Sýrií a jejími obyvately. Mnoho z nás v Sýrii pracovalo a mnoho Syřanů studovalo v bývalém Československu. Nastal čas prokázat naše přátelství činem.
Jsme pevně přesvědčeni, že omezovat kritiku diktátorských režimů a tyranských vládců je podle islámského zákona nelegitimní, stejně jako hledat u nich dobro tohoto světa. Na to ukazují celé řady příkladů ze života zbožných předků a jejich postoje k umajjovským a ‘abbásovským vládcům, stejně jako k těm pozdějším.
Imám al-Hakím zaznamenal, že Boží Posel صلى الله عليه و سلم řekl: „Pokud se má umma bojí říci nespravedlivé osobě: „Jsi nespravedlivý,“ pak věz, že tímto ztrácejí Boží podporu.
Posel صل الله عليه وسلم vyzval své následovníky v hadísu zaznamenaném Ahmedem od Abú Saída el-Chudrího: “Nechť nikomu z vás nezabrání strach z lidí v tom, aby řekl pravdu, když ji vidí, nebo byl jejím svědkem, protože mu slovo pravdy nepřiblíží hodinu smrti, ani mu nezmenší obživu.
Podporujeme ty, kteří bojují za jeho svobodu! Sewbán vypráví, že Posel Boží صل الله عليه وسلم řekl: “Bez ustání, až do Dne Soudu, bude mezi mými následovníky skupina lidí, kteří se budou zasazuovat o pravdu. Neublíží jim ten, kdo je opustí. Budou takoví, dokud nepřijde Boží nařízení.” A Sa’ad ibn Abí Wekkás ve svém podání upřesnil, že jde právě o obyvatele Šámu – Sýrie a širšího okolí. Hrdý národ se udrží a vybojuje, dá-li Alláh, svou svobodu. Bude nám ctí, budeme-li o ni usilovat spolu s ním a bude nám hanbou, budeme-li mlčet.
Vyzýváme všechny se smyslem pro spravedlnost a soucit, aby:
– poslali svůj protestní dopis na email ambasády Syrské arabské republiky: souria@volny.cz
– doručil svůj nesouhlas písemně na adresu amnasády: Českomalínská 20/7, 160 00 Praha 6,
   nebo na fax: 224 317 911
– nebo jej tam osobně zanesl mezi 9:00 a 14:30 hod., kdy je ambasáda otevřená.
Touto formou protestu neničíte majetek nikoho, ani nerušíte veřejný pořádek. Zároveň je váš hlas zaznamenán.
Podle sahíh hadísu zaznamenaném al-Hakímem v Mustedreku od Ibn Abbáse říká Posel صل الله عليه وسلم : “Nejvybranějším šehídem je Hamza ibn Abdulmuttelib a pak každý, kdo přijde k vladaři a povzbudí jej, aby činil dobro a aby se vystříhal zlého a vladař jej zahubí.
Nic neuspišuje trest Boží tak, jako zvůle a lhostejnost k ní. Bojme se prosby utlačovaných, protože mezi ní a Alláhem Nejvyšším není překážka. Bojme se, aby tato prosba nebyla mířena proti nám.
Vězme, že za všechny naše činy i za nečinnost budeme jednou tázáni Všemohoucím.
Prosíme Alláha o svobodu od útlaku, ulehčení stavu muslimů na tomto světě i o nejkrásnější odměnu na světě onom. Ámín.
Za portál E-ISLÁM.cz
Ali VĚTROVEC