Trest a odměna v hrobě

Logo XXL

Z Koránu a věrohodných hadísů se dozvídáme o existenci života, který začíná okamžitě po smrti. Korán jej nazývá al-Barzach. Vznešený Alláh říká:

Z Koránu a věrohodných hadísů se dozvídáme o existenci života, který začíná okamžitě po smrti. Korán jej nazývá al-Barzach. Vznešený Alláh říká:

كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
Však pozor! Toto jsou jen slova, jež pronáší, avšak za nimi stojí přehrada[1] až do dne, kdy budou vzkříšeni. (Mu´minún:100).
Jazykový význam slova barzach je clona, překážka, tedy záhrobní život je překážkou mezi světem tímto a oním. Je to život, který se v mnohém odlišuje jak od života pozemského, tak i od onoho světa. Existence takového života je též potvrzena věrohodnými podáními od Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم:
1.      Od Áiše, že se ptala Posla Božího صلى الله عليه و سلم na trest v hrobě a ten jí řekl: „Ano, trest v hrobě je pravda.“ Říká Áiša: „Potom jsem již nikdy neviděla Posla Božího صلى الله عليه و سلم  modlit se nějakou modlitbu, aniž by neprosil Alláha o ochranu před trestem v hrobě.“[2]
2.      Od Ibn Abbáse: „Posel Božíصلى الله عليه و سلم  prošel před dvěma hroby a řekl: „Oni (jejich obyvatelé) jsou nyní trestáni, trest je stihl kvůli maličkostem. První z nich šířil mezi lidmi lživé zvěsti, kterými sváděl druhé a ten druhý se neočišťoval po vykonání malé potřeby.“[3]
To je nazýváno též zkouškou v hrobě, protože v hrobě budou lidé zkoušeni anděly, kterým budou odpovídat na otázky a buď budou utvrzeni ve své odpovědi, nebo pokleknou a budou nejisti. Proto někteří mufessirové[4] vykládají Boží slova:
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
Bůh povzbuzuje ty, kdož uvěřili, slovem pevným v životě pozemském i budoucím, zatímco nespravedlivé nechává bloudit. A Bůh činí, co Jemu se zlíbí. (Ibráhím:27)
Smýšlí se, že se takto stane v době tázání v hrobě. Dva andělé, kteří se budou dotazovat člověka v hrobě se nazývají Munker a Nekír.
Ve věrohodných hadísech od Proroka صلى الله عليه و سلم  je zaznamenáno, že když člověk zemře, do jeho hrobu přijdou dva černo-světlí andělé, kteří se jej zeptají: „Kdo je tvým pánem? Jaké je tvé náboženství? Kdo je tvým poslem?“ Věřící odpoví: „Mým Pánem je Alláh, mým náboženstvím je islám a Muhammed je mým poslem a prorokem.“ A pokrytec řekne: „Nevím, slyšel jsem lidi jak něco říkají, tak jsem i já říkal.“[5] A potom bude mlácen a mučen.
Prvním druhem trestu vzpomenutým v hadísu je:
1)      mlácení železným kladivem. V hadísu na autoritu Bera’y ibn Azíb je popisován anděl, který přichází do hrobu: „…a v ruce má kladivo, když by jím do hory udeřil, stala by se prachem. Udeří jej jednou a on se stane prachem. Poté jej udeří ještě jednou a to tak silně, že jeho křik uslyší všechna stvoření v jeho blízkosti, kromě lidí a džinů.“[6]
2)      Otevřou se mu brány Pekla.[7]
3)       Sevře se s ním hrob tak, že se jeho žebra propletou jedna s druhými.[8]
4)      Bude mu ukazováno jeho místo v Pekle vždy ráno a večer. Posel Boží صلى الله عليه و سلم  říká: „Když někdo z vás zemře, jeho místo se mu ukazuje každé ráno a každý večer. Pokud je z obyvatel Ráje, ukazuje se mu místo v Ráji a pokud je z obyvatel Pekla, ukazuje se mu místo v Pekle a říká se mu: Toto je místo, které tě čeká po Soudném Dni![9]
5)      Jeho zlé činy se přemění do podoby muže velmi ohavného zjevu a oděvu nepříjemného zápachu. Říká Posel صلى الله عليه و سلم : „…a přijde k němu člověk ohavné tváře , v ohavném zapáchajícím oděvu a řekne: „Lituj toho, co tě čeká. Toto je den, který ti je přislíben.“ Zeptá se jej obyvatel hrobu: „Kdo jsi?“ „Jsem tvůj špatný čin,“ odpoví on.[10]
V hrobě jsou také nesmírná užívání, která jsou zajisté připravena pro věřící. Některá z nich jsou:
1)      Hrob se rozšíří a prosvětlí. Abú Hurejra vypráví hadís, kde Prorokصلى الله عليه و سلم  říká: „… potom se jeho hrob rozšíří na sedmdesát loktů délky i šířky, potom se mu tento prosvětlí a bude mu řečeno: Spi v poklidu. On řekne: Jen abych se vrátil k mé rodině a zpravil je o tom, v čem se nalézám. Řeknou mu (andělé): Spi tak, jako spí ženich, kterého nebudí nikdo, než jeho nejmilovanější. A tak bude, dokud jej Bůh nevzkřísí z jeho lože.[11]
2)      Jeho hrob bude naplněn zelení. V hadísu stojí: „ a naplněn bude zelení a tak zůstane, dokud nebude znovu oživen.[12]
3)      Jeho hrob se rozšíří kam až dosáhne jeho pohled. V hadísu stojí: „…a hrob se mu rozšíří, kam až jeho pohled dosáhne.[13]
4)      Jeho činy se promění v podobu člověka, který ho rozradostní Rájem: „Přijde k němu člověk krásné tváře, v krásných šatech, příjemné vůně a řekne: „Raduj se tomu, co tě bude veselit, raduj se Boží spokojenosti a rajským zahradám, plným užívání. Toto je den, který ti je přislíben.“ Řekne obyvatel hrobu: „Bůh ti požehnej, kdo jsi? Tvá tvář je jako tvář toho, kdo přichází s dobrem.“ Řekne mu onen muž: „Já jsem tvůj dobrý čin.[14]


[1] Ar. barzach.
[2] Podle Ahmeda, hadís č. 23 379 a podle Nesáího, hadís č. 1291.
[3] Fethu l-Bárí 3/188, stejný hadís zaznamenal i Muslim.
[4] Vykladači Koránu, odborníci v nauce tefsíru, tj. výkladu Koránu.
[5] Fathu l-Bárí: 1/148, Muslim. Tohle je Buchárího verze.
[6] Muslim bi šerhi n-Newewí 17/203.
[7] podle Abú Daúda, et-Tezkíra, str.114.
[8] Od Abú Hurejry zaznamenal Tirmízí jako hasan-gharíb.
[9] Fethu l-Bárí 3/243; Muslim bi Šerhi n-Newewí 17/200.
[10] Muslim bi šerhi n-Newewí 17/203.
[11] Zaznamenal Tirmízí, Sunen č. 991, hadís je hasan-gharíb.
[12] Muslim bi šerhi n-Newewí 17/203; Fethu l-Bárí 3/232.
[13] Sunen Abú Daúd, hadís č. 4127; Musnád Ahmed, hadís č. 17803.
[14] Kurtubí: Tezkíra.