V čem je zákaz napodobovat nevěřící

Logo XXL

Otázka: Jak poznáme, že daný čin spadá do napodobování nevěřících? Co patří do tohoto zákazu a co nikoli? Může muslim nosit oblek?
Otázka: Jak poznáme, že daný čin spadá do napodobování nevěřících? Co patří do tohoto zákazu a co nikoli? Může muslim nosit oblek?Odpověď: Napodobování je všeobecného charakteru. může se týkat chování, zvyků, oblečení, jídla, pití apod. Muslim napodobuje nevěřící tehdy, když provádí činnost, která je charakteristická pro nevěřící, takže ten, kdo jej nezná a neví že je muslim, by mohl dojít k závěru, že není muslimem, ale nevěřícím. Avšak zákaz se nevztahuje na ty věci a činnosti, které jsou neutrální a rozšířily se mezi muslimy, takže ničím neukazují na nevíru a jsou společnými znaky muslimských i nevěřících společností. Takové činy, např. nošení obleku, nejsou považovány za napodobování nevěřících, i když se poprvé objevily u nich. Výjimkou jsou ty činy, které mají přímou návaznost na náboženství, či jsou samy o sobě v islámu zakázány, jako např. aby tento oblek pro muže byl hedvábný.