Včerejším západem slunce začalo prvních deset dní měsíce Zu l-hidždža

people gathering inside Mecca

V Království Saúdské Arábie podle informací místního týmu observatoře pro pozorování měsíce byl včera v podvečer zpozorován srpek nového měsíce a toto pozorování bylo potvrzeno místním vrcním šarí’atským soudem. Islámský lunární měsíc zu l-hidždža tedy nastoupil už včerejší nocí, prvních 10 dní měsíce zu l-hidždža, posledního (12.) měsíce hidžretského kalendáře, z tohoto důvodu začíná

ODE DNES, TEDY PÁTKU 2. SRPNA 2019.

V Království Saúdské Arábie podle informací místního týmu observatoře pro pozorování měsíce byl včera v podvečer zpozorován srpek nového měsíce a toto pozorování bylo potvrzeno místním vrcním šarí’atským soudem. Islámský lunární měsíc zu l-hidždža tedy nastoupil už včerejší nocí, prvních 10 dní měsíce zu l-hidždža, posledního (12.) měsíce hidžretského kalendáře, z tohoto důvodu začíná

ODE DNES, TEDY PÁTKU 2. SRPNA 2019.

8. den, tedy začátek každoroční pouti do Mekky (arab. يوم التروية jewmu t-terwija), na pátek 9. srpna a 9. den tohoto měsíce, يزم العرفة Jewmu l-‘arefa, neboli Den stání na planině ‘Arefá připadne inšalláh na sobotu 10. srpna 2019.

Svátek oběti, neboli عيد اللأضحى ‘Ídu l-Adhá, neboli Kurban Bajram na následující, tj. 10. den měsíce zu l-hidždža roku 1439 hidžry, tj. neděli 11. 8. 2019 gregoriánského kalendáře.

Tyto dny mají v praxi islámu zvláštní význam, doporučuje se postit se a zintenzívnit akty uctívání, jako jsou nepovinné modlitby, nepovinný půst, zikr, recitace Koránu, milodar nebo du’á, neboť na ně Vznešený Alláh přísahal, když zjevil:

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Při úsvitu a při nocích deseti! (Fedžr:1-2)

A Džábir ibn ‘Abdilláh رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

أفضل أيام الدنيا العشر.

Nejlepšími dny na tomto světě je (těchto) prvních deset.

V těchto dnech také hojně doporučil chválit Alláha, děkovat Mu a velebit Ho. [1]

Imám Šemsuddín Ibnu l-Kajjim al-Džewzíja o nich řekl:

Neexistují dni, ve kterých by dobré skutky byly Alláhu milejší, nežli v prvních deseti dnech měsíce zu l-hidždža.[2]

Prosíme Alláha Všemohoucího, prosby Přijímajícího, aby přijal jak pouť našich poutníků, tak i náš půst a odměnil nás za něj nejlepší odměnou a odpuštěním hříchů. Prosíme jej, aby osvobodil všechny Své nesvobodné služebníky, aby sňal břímě okupace, chaosu a diktatury z muslimských území všude na světě, aby poskytl střechu nad hlavou, ochranu a bezpečí všem prchajícím a aby pozdvihl islám a ponížil modloslužebnictví. Ámín.

_________________________________________

[1] Zaznamenali Ahmed v Musnedu, 2/75; uvádí jej al-Munzirí v at-Terghíbu we t-terhíb, 2/215. Jako sahíh jej doložil al-Albání v Sahíhu l-džámi’, hadís č. 1133.

[2] Viz Bedái’u l-fewáid, 3/162.