Ve špatný čas na špatném místě: Případ Mladi Muslimani

Logo XXL

Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána publikace:

VE ŠPATNÝ ČAS NA ŠPATNÉM MÍSTĚ: PŘÍPAD MLADI MUSLIMANI

Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána publikace:

VE ŠPATNÝ ČAS NA ŠPATNÉM MÍSTĚ: PŘÍPAD MLADI MUSLIMANI

Od 30. let minulého století v muslimském světě postupně sílila hnutí islámské obrody a muslimského sociálně-politického aktivizmu. Nejinak tomu bylo i v diaspoře evropských muslimů, kam se vliv těchto iniciativ také postupně dosahoval. Zatímco dění v přistěhovaleckých komunitách západní Evropy je poměrně dobře prostudováno, mnohem méně pozornosti bývá věnováno tradičním, historickým komunitám evropských muslimů, které uvízly pod totalitními režimy Východního bloku. Jak reagovali na tuto situaci aktivisté islámské obrody, ukazuje tato historická případová studie hnutí Mladi muslimani (Mladí muslimové) v socialistické Jugoslávii v letech 1945 – 1990.