Vlastnosti toho, kdo vynáší fetwy

Logo XXL

 OTÁZKA: Jaké vlastnosti musí splňovat osoba, která je pověřena lidem dávat šarí’atsko-právní posudky a výnosy (arab. fetawá)?

 OTÁZKA: Jaké vlastnosti musí splňovat osoba, která je pověřena lidem dávat šarí’atsko-právní posudky a výnosy (arab. fetawá)?

ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.
 
Osoba, vydávající šarí’atsko-právní výnosy, tedy fetwy, se běžně označuje jako muftí, nebo jako fetwá´u l-amín. Je pověřen, aby lidem odpovídal na jejich dotazy o islámu a o to, aby se staral o stav společnosti jako celku ve věcech, které jsou s islámem a muslimy společné a dotýkají se jich.
 
Je-li řeč o osobnosti takového muftího, musí splňovat určité podmínky, aby se okrášlil vlastnostmi, které jsou pro takovou funkci klíčové a důležité.
 
Ibn Kajjím, budiž mu Alláh milostiv, říká, že Abú Abdulláh ibn Bettá ve svém díle al-Hulá uvádí podání od imáma Ahmeda, nechť je k němu Alláh milostiv, kde je řečeno:
 
Nikomu nepřísluší, aby sám sebe postavil před lidi a vydával jim fetwy, dokud nezíská následujících pět vlastností:
1. Čistý a správný úmysl (arab. níjja). Pokud nebude mít tento úmysl, nebude mít ani světla (arab. núr) a taktéž nenabude světla ve své řeči.
2. Musí získat znalost, důstojnost, skromnost a rozvahu.
3. Musí být silný a neochvějný vůči tomu, co zastává a musí také dobře poznat skutečnost a realitu,  ve které žije.
4.  Musí být samostatný a nezávislý na lidech a na tom, co lidé mají.
5. Musí dobře tyto lidi poznat a taktéž poznat i jejich skutečný stav.
 
Tato slova, kterými popsal vlastnosti dobrého muftího, jsou důkazem vysokého postavení a ohromné učenosti imáma Ahmeda, nechť je k němu Alláh milostiv.
 
Vzpomenutých pět věcí jsou vpravdě to, čím by se měl muftí řídit a podle čeho by měl být poznat. Totéž platí pro kohokoli, kdo lidem vysvětluje šarí‘atské předpisy a odpovídá lidem, kteří se jeho odpověďmi řídí a postupují dle nich. Pokud muftímu kterákoli z těchto pěti vlastností chybí, jeho fetwa není správná, respektive obsahuje nedostatek a samým tím pozbývá požehnání, které je pro ni nezbytné. Je nezbytné pro jakoukoli věc, aby vešla v život a silně a hluboce zakořenila tím, že ji lidé přijmou a začnou praktikovat.
 
Prosíme Alláha, aby nám daroval upřímné lidi, kteří tyto podmínky splňují. Ámín.
 
Odpovídal: šejch Safet Suljić, Islámská univerzita v Rijádu, KSA.