Výchova dítěte v rozloučeném manželství jako muslima nemuslimskou matkou

Logo XXL

OTÁZKA: Kamarádka křesťanka se provdala za muslima ze země, v níž panují nyní nepokoje. Mají spolu syna, kterého se rozhodli vychovávat jako muslima. Manžel se posléze vrátil do země původu, kde má manželku a rodinu z prvního manželství, a už neodpovídá, ani nereaguje.

OTÁZKA: Kamarádka křesťanka se provdala za muslima ze země, v níž panují nyní nepokoje. Mají spolu syna, kterého se rozhodli vychovávat jako muslima. Manžel se posléze vrátil do země původu, kde má manželku a rodinu z prvního manželství, a už neodpovídá, ani nereaguje. Jeho první žena se snaží vyštvat mou kamarádku z "jejich života." Kamarádka si i přesto přeje svého závazku dostát a vychovat syna jako muslima. Jak má dále postupovat?

ODPOVĚĎ:

Předně, její přístup vůči synovi za takové těžké situace a tak negativní zkušenosti s chováním některých muslimů zasluhuje můj veškerý obdiv a respekt. Přejeme jí mnoho tolik potřebné trpělivosti a modlím se, aby ji Bůh podpořil a uvedl na správnou cestu. Ámín!

Co se týče chování první ženy jejího manžela, není podle islámu omluvitelné. Pakliže neměla podmínku, o svém osobním souhlase s další svatbou svého manžela, zakotvenu v předsvatební smlouvě, nemá proti tomuto dalšímu sňatku svéhomanžela co namítat. Bylo plným právem manžela uzavřít sňatek i s Vaší kamarádkou.

Ohledně případu je třeba vědět také, kdo uzavíral jejich islámský šarí’atský sňatek, bylo-li to zde, máte-li k dispozici údaje – jméno a kontakt na imáma, jenž je oddal a na člověka, který byl její welí – poručník, a kdy se tak stalo. Poté můžeme nějak dále pomoci.

Co se týše syna a jeho islámského vzdělávání:

Žádná islámská škola jakožto oficiální instituce v ČR neexistuje, existují jen naučné kroužky v českých mešitách v Praze a v Brně. Kontaktní údaje viz internetová stránka www.islamweb.cz

Ani pokud otec z různých důvodů – smrti, nebo dlouhodobého odloučení od rodiny apod. není přítomen, neklade šarí’a žádnou překážku pro jeho výchovu jako muslima. Naopak, krok, na kterém se s manželem dohodli, tedy vychovávat dítě ze smíšeného manželství křesťaky a muslima od počátku jako muslima, je naprosto správný a úsilí Vaší kamarádky vyžaduje podporu. Jakkoli je islámská výchova dítěte za nepřítomnosti otce nenormální a těžká, není přece nemožná!

Nechť Vaše kamarádka naváže, může-li, kontakt s českými muslimy, s islámskými nadacemi při mešitách atd. a dopřeje tak synovi možnost najít si dětské kamarády (vrstevníky) i starší, dospělé přátele muslimy, aby mu pomohli v budování jeho muslimské identity.

Nechť Bůh Vás i Vaši kamarádku podpoří. Ámín!