Výklad verše zmiňujícího nástupnictví vlády – chalífát (Núr: 55) podle imáma as-Se'dího

Logo XXL

 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Bůh přislíbil těm z vás, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, že z nich učiní nástupce na zemi, tak jako již učinil nástupci ty, kdož byli před nimi. A přislíbil jim, že upevní pro ně náboženství jejich, které se mu zlíbilo jim dát, a že nahradí posléze obavy jejich jistotou. „Uctívejte Mne a nepřidružujte ke Mně nic! „A ti, kdo ještě po tomto budou nevěřící, jsou věru hanebníci! (Núr:55)
Toto je jeden z jeho slibů, jehož význam a vyplnění bylo dosvědčeno. Slibuje těm z této ummy, kteří přijdou s vírou, zbožnými a správnými činy, že je učiní nástupci ve vládě nad totuto Zemí, takže oni budou těmi, kterým bude dáno do rukou rozhodování a ti, kterým bude prokazována autorita. Dále On ustaví jejich světonázor (arab. dín), se kterým je On u nich spokojen, náboženství Islámu, kterému je dáno převážit nade všemi náboženstvími ostatními. Vyvolil si jej pro tuto ummu, pro jeho výlučnost, vznešenost, vyvolil si jej a umožnil jim ustavit jej i jeho zákony a předpisy, vztahující se k věcem jasně navenek patrným i těm oku skrytým, takže jinověrci a ostatní nevěřící jsou proti němu podrobení a pokoření.
A On změnil jejich situaci poté, co byli v nepřestávajících obavách o svou bezpečnost, neboť předtím neměli možnost projevovat své náboženství veřejně a trpěli škodami a útoky ze strany nevěřících. Sjednocené tělo věřících muslimů bylo velmi malé co do počtu, ve srovnání se zbytkem lidstva na Zemi, kteří je neustále napadali a snažili se o jejich smazání z povrchu zemského.
Leč Alláh jim slíbil to, s čím byl tento verš seslán, ro, co obsahuje. Byl zjeven v čase, kdy nikdo z nich ani nepomýšlel na nástupnictví velké říše a ustavení islámského impéria na zemi, ani v možnost plně ustavit víru islámu a plnou bezpečnost jeho vyznavačů, aby uctívali pouze Alláha, nepřidružujíce k Němu ničeho a nikoho, beze strachu z kohokoli, mimo Alláha.
Pro ty první a nejranější z této ummy umožnil soulad víry a správného, zbožného činu dosáhnout stupně zastiňujícího všechny ostatní lidi. Takto jim On dal vládu nad krajinami a autoritu nad lidmi, zaručil jim dobytí Východu i Západu. Těšili se absolutní bezpečnosti a plné autoritě a vládě, což bylo jedním z nepochybných znamení Božích.
Též se tento verš vztahuje na okamžik příchodu Hodiny, kdy kombinace víry a správného, zbožného činu, zajistí nepochybné naplnění tohoto Božího slibu.
Věru Alláh tímto jedině garantoval, že muslimové překonají nevěřící a pokrytce a že tito samí muslimové utrpí ponížení, jakmile zanedbají víru a správný, zbožný čin.
A ti, kdo ještě po tomto budou nevěřící“ tedy poté, kdy se slib nadvlády a převahy vyplní, „tito jsou tratící“ – ztratí sami pro sebe, svým odvržením pokornosti a poslušnosti vůči Alláhu a Jeho Zákonu. Nikdo a nic je pak neochrání před trestem.
zdroj: Tejsíru l-Karími r-Rahmán, tefsír šejcha Abdurrahmána ibn Násr as-Se’ádího.