Vysvětlení prvních tří veršů súry Muhammed podle as-Sa'dího

Logo XXL

Vznešený Alláh pravil:

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ

Vznešený Alláh pravil:

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ

Těm, kdož neuvěřili a odchylují jiné z cesty Boží, nechá Bůh díla jejich zbloudit. Avšak těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali a uvěřili v to, co bylo sesláno Muhammadovi – a to pravda je od Boha pocházející – těm Bůh vymaže špatné činy jejich a napraví stav jejich. A to proto, že ti, kdož neuvěřili, následovali nicotné, zatímco ti, kdož uvěřili, následovali pravdu od Pána jejich pocházející. A takto Bůh ukazuje lidem jejich podobenství. (Muhammed:1-3)

Tyto verše zahrnují zmínku o odměně věřících a trestu těch, kteří byli vůči příkazu Vznešeného Alláha a Posla Jeho صلى الله عليه و سلم vzpurní. Obsahuje také zdůvodnění tohoto a povzbuzení, aby si z toho lidstvo vzalo příklad.

Proto Vznešený říká:

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

Těm, kdož neuvěřili a odchylují jiné z cesty Boží, nechá Bůh díla jejich zbloudit.“ (Muhammed:1)

Tito jedinci jsou vůdci nevíry, předáky bludu, těmi, kteří spojili nevíru v Alláha se záští proti Jeho věrným a odrazováním jak sebe sama, tak i druhých od cesty Boží, která zahrnuje víru ve vše to, s čím přišli, k čemu vyzývali a co dodržovali proroci, mír s nimi všemi. Činy takových lidí Alláh učiní nicotnými, obrátí je vniveč a způsobí, aby došly zmaru, trestem za jejich konání. To konání, kterého se dopouštěli s úmyslem spiknout se a dopouštět se prohřešků proti pravdě a proti Božím věrným následovníkům. Jejich pletichy Alláh zmaří a obrátí jejich výsledek proti nim samým.

Tak nedosáhnou toho, co zamýšleli, ani v nejmenším. A činy, za které doufali, že je Alláh odmění, Alláh navzdory jejich očekávání odmítne. To proto, že následovali nicotnou faleš, protože svými činy zamýšleli cokoli jiného, nežli tvář Boží, nebo tak činili jakkoli jinak, jen ne tak, jak si přeje Alláh, uctívali modly, sochy, apod., což vše znamená podporu falši, protože jde o faleš samu a protože samy činy, i úmysly za nimi skryté byly falší.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

Avšak těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali a uvěřili v to, co bylo sesláno Muhammadovi – a to pravda je od Boha pocházející – těm Bůh vymaže špatné činy jejich a napraví stav jejich. (Muhammed:2)

Naopak těm, kteří uvěřili v to, co Alláh seslal Svým prorokům ve všeobecnosti a v užším smyslu i Muhammedoviصلى الله عليه و سلم , konali zbožné činy podle toho, co bylo ustaveno jako jejich povinnost a nárok ze strany Vznešeného Alláha a také co bylo povinností či doporučením ve vztahu k Jeho stvořením a služebníkům, Alláh odpustí jejich hříchy jak malé, tak i velké. A když jim budou odpuštěny jejich hříchy, budou spaseni před trestem jak na tomto, tak i na onom světě. Napravením stavu se rozumí to, že Alláh pro ně učiní dobrým jejich náboženství, jejich vezdejší život, zlepší a napraví jejich srdce i jejich činy. Přidá jim na odměně tím, že očistí jejich zbožné činy a zvětší jejich počet. Učiní, že pro takové lidi věci za všech okolností dopadnou dobře, protože si zvolili následovat pravdu, která je pravdymilovností (arab. صدق sidk), věcí jistojistou (arab. يقين jakín) a vůbec vším, co tento Vznešený Korán v sobě zahrnuje, vším, co pramení od Pána jejich, Který jim dává obživu ze Svého požehnání a Který jim vládne ve vší Své milosti. Proto jim dává okusit Pravdy, oni ji následují a drží se jí. Pravdy, která je nerozlučně spojena s Alláhem, který je Věčně Přetrvávající (arab. الباقي al-Bákí), Pravdy Jasné (arab. الحق المبين al-hakku l-mubín). Takoví se budou ubírat správnou cestou a jejich odměna nepomine.

ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ

A to proto, že ti, kdož neuvěřili, následovali nicotné, zatímco ti, kdož uvěřili, následovali pravdu od Pána jejich pocházející. A takto Bůh ukazuje lidem jejich podobenství. (Muhammed:3)

Takto Alláh uvádí jejich podobenství lidstvu, aby je všem lidem vyjasnil, aby ozřejmil co je dobro a co je zlo, kdo jsou lidé dobra a lidé zla a aby všem zmínil, co je charakterizuje, jak je mohou poznat a rozlišit jedny od druhých.

Ve stejném duchu Všemohoucí praví:

لًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ

… a aby zničen byl ten, kdo byl zničen, v souladu s jasným důkazem, a aby přežil ten, kdo přežil, v souladu s jasným důkazem.“ (Al- Anfál :42)


Autor: šejch ‘Abdurrahmán ibn Násir as-Sa’dí

Zdroj: Viz Tejsíru l-Kerími r-Rahmáni fí tefsíri kelámi l-Mennán (Tefsír as-Sa’dí), KSA: Dáru s-selám (2. vyd.), str. 925; viz též online na <www.maktabatulirshad.webs.com> [k 30.12. 2011].