Vysvětlení slov „dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství“ podle as-Sa'dího

Logo XXL

Vznešený Alláh pravil:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلامَ دِينًا

Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství. (Máida:3)

Vznešený Alláh pravil:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلامَ دِينًا

Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství. (Máida:3)

Omara ibnu l-Chattáb رضي الله عنه se jistý žid otázal: „Vládce věřících, ve vaší Svaté Knize, kterou čtete, je verš, že kdyby byl zjeven nám, židům, učinili bychom ze dne, kdy byl zjeven, svátek.“

A který verš máš na mysli?“ otázal se Omar.

Žid citoval:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلامَ دِينًا

Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství. (Máida:3)

Omar pravil: „Věru víme, který den byl zjeven a dokonce známe i místo, kde byl zjeven Poslu Božímu صلى الله عليه و سلم. Tehdy stál na planině ‘Arefát a byl zrovna pátek.[1]

Šejch ‘Abdurrahmán as-Sa’dí pravil:

Tedy dovršil ho naprostým vítězstvím a dokonalým završením jeho Zákona ve smyslu zjevném i skrytém, v pohledu základních principů i odvozených vedlejších záležitostí.

Proto jsou Korán a Sunna plně dostačující pro poznání pravidel a předpisů náboženství, jeho základů i odvozených vedlejších záležitostí. Proto také každý, kdo by se snažil předstírat, že lidem nezbývá nic jiného, než vyvozovat znalosti o své víře a předpisech svého náboženství z jiných zdrojů poznání, než je Korán a Sunna, ať už by se jednalo o spekulativní teologickou rétoriku či cokoli jiného, je nevědomým ignorantem a je lhářem v tom, co tvrdí. Jednou z nejtěžších a nejzávažnějších forem křivdy totiž je, když připisuje nevědomost Alláhu a Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم, čehož se takovým tvrzením dopouští.

Slova „naplnil nad vámi Své dobrodiní“ odkazují na zjevná i skrytá dobrodiní.

Slova „a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství“ znamenají „vybral jsem si ho pro vás coby vaše náboženství a takto jsem s tím spokojen.“ Proto je vaší povinností ustavit náboženství islámu, abyste svému Pánu prokázali svůj vděk, oslavovali Ho a chválili, neboť On vás požehnal tím nejlepším a nejvýtečnějším ze všech náboženství, tím nejvznešenějším a nejucelenějším.[2]

______________________________________________________

[1] Podání je muttefakun ‘alejhi, zaznamenali jej al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 45; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 7443.

[2] Viz Tejsíru l-Kerími r-Rahmán fí tefsíri kelámi l-Mennán, komentář příslušného verše.