Vysvětlení verše Šúrá: 15 – "proto vzývej k víře pravé a kráčej přímo…"

Logo XXL

Vznešený Alláh praví:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Vznešený Alláh praví:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Proto vyzývej k víře pravé a kráčej přímo, jak bylo ti poručeno! Nenásleduj scestná učení jejich, nýbrž rci: „Uvěřil jsem v to, co Bůh z Písma seslal, a bylo mi poručeno, abych jednal spravedlivě mezi vámi. Bůh naším je i vaším Pánem, my skutky své máme i vy skutky své máte a není mezi námi důvodů ke sporu; Bůh shromáždí nás všechny a u Něho je cíl konečný.“ (Šúra:15)
Tento verš v sobě zahrnuje deset vět, které jsou nezávislé jedna na druhé. Každá zvlášť tvoří zvláštní předpis. Říká se, že tomuto verši se podobá ájetu l-kursí (Tj. verš Trůnu, 255. verš ze súry al-Bekara: „Bůh – není božstva kromě Něho, živého, trvalého! Nepadá naň ani dřímota, ani spánek, Jemu náleží vše, co na nebesích je i na zemi! Kdo může se u Něho přimluvit jinak, než s dovolením Jeho? On zná, co je před rukama jejich i co je za zády jejich, zatímco oni neobejmou z vědění Jeho nic leda to, co On chce. Trůn Jeho obepíná nebesa i zemi a střežení jich mu potíží nečiní – On vznešený je a mohutný!“), který vedle tohoto obsahuje rovněž deset zvláštních významových celků. Vznešený praví: „Proto vyzývej k víře pravé“ podle toho, co ti zjevujeme a co jsme předepsali poslům před tebou a k tomu vyzývej lidi. Vznešený praví: „a kráčej přímo, jak bylo ti poručeno“ znamená: kráčej přímo, ty i ti, kteří tě budou následovat v hranicích Božích příkazů nedodávajíce ani neodnímajíce nic z toho. Vznešený praví: „Nenásleduj scestná učení jejich“ znamená: nenásleduj touhy modloslužebníků v tom, co pokládají za lež a vymýšlejí uctívání model. „nýbrž rci: „Uvěřil jsem v to, co Bůh z Písma seslal“ neboli všechna Boží zjevení. „a bylo mi poručeno, abych jednal spravedlivě mezi vámi“ znamená abych spravedlivě mezi vámi rozsuzoval shodně tomu, co mi seslal Bůh. „Bůh naším je i vaším Pánem“ znamená že On je náš i váš Stvořitel, On jediný disponuje právem, aby byl uctíván. Neexistuje žádné božstvo kromě Něj. „my skutky své máme i vy skutky své máte“, neboli, jak říká Vznešený: „A jestliže tě lhářem nazývají, řekni jim: „Já mám své skutky a vy máte své skutky,vy nejste zodpovědní za činy mé a já nejsem zodpovědný za činy vaše.““ (Júnus:41). „a není mezi námi důvodů ke sporu“ tedy není hádky ani pře, tj. pokud na toto přistoupí. Vznešený říká: „Bůh shromáždí nás všechny“, tj. v Den Soudu a „u Něho je cíl konečný“ tj.návrat v Den skládání účtu.