Zákaz zobrazovat živé bytosti

Logo XXL

Otázka: Jak je to se zobrazováním živých bytostí?
 
Odpověď:

Otázka: Jak je to se zobrazováním živých bytostí?
 
Odpověď:
Primárně islám zakazuje zobrazování živých bytostí (arabským termínem “teswír”). Ovšem existují výjimky. Základní pravdila jsou:
1) islám zakazuje zobrazování čehokoliv co bývá nebo by mohlo být uctíváno, protože pouze toliko Bůh je hoden uctívání. Zakázáno je zobrazovat anděly, proroky, nebo dokonce Boha samotného.
2) Islám zakazuje jakékoliv obrázky živých bytostí v mešitách a sakrálních stavbách, též je zakázáno modlit se v oblečení s obrázky
3) islám zakazuje plastiky a sochy, kromě hraček (panenky atd.)
4) islám zakazuje portrétování osobností a také věšení portrétů na zdi (podle většiny názorů)
5) obrázky na látkových předmnětech denního užívání (polštáře, přehozy atd.) jsou podle většiny dovoleny. Původní přísný zákaz byl pak nahrazen zvolněním předpisu, když muslimská umma dozrála a vzdálila se od modlářství.
6) fotografování a portrétování pro účely státní správy, policie atd. je povoleno. Neboť intencí islámského práva je obecné blaho lidu
7) povolena je fotografie a ilustrace v knihách pro výuku, rovněž ve vědeckých publikacích a encyklopediích, protože jde o menší zlo než jejich úplný zákaz na těchto místech
8) obrázky a fotografie v novinách, časopisech a tiskovinách jsou dle většiny povoleny, pokud neobsahují cokoliv zakázaného (pornografie, nahota…). Rovněž takové urážky nesmí nikoho určitého hanit a urážet. (islám zakazuje pomluvy, nadávky, posměšky a urážky na adresu druhých) Totéž platí pro filmy.