Žena jako imám

Logo XXL

OTÁZKA: Pokud se stane, že žena povede další ženy v modlitbě, jaké jsou přednosti pro ženy, aby se modlili ve svých domovech? Přestože modlitba ženy je nejlepší v jejím domě, má stejnou odměnu jako muži, pokud se modlí společnou modlitbu doma nebo v mešitě? Má také 27 násobnou odměnu za modlitbu ve svém domě?

OTÁZKA: Pokud se stane, že žena povede další ženy v modlitbě, jaké jsou přednosti pro ženy, aby se modlili ve svých domovech? Přestože modlitba ženy je nejlepší v jejím domě, má stejnou odměnu jako muži, pokud se modlí společnou modlitbu doma nebo v mešitě? Má také 27 násobnou odměnu za modlitbu ve svém domě?
Jaký je důkaz pro ženy, které vedou ostatní ženy v modlitbě, že imám stojí ve stejne řadě, a nikoli vepředu jako u mužů?

ODPOVĚĎ:
Chvála Alláhu.
Tato otázka se zabývá dvěma dílčími podotázkami.
1.  výhody pro ženy, aby se modlili ve svých domovech.
Šejch Usejmín řekl: “Sunna naznačuje, že je pro ženu lepší modlit se doma,bez ohledu na to, jestli je v Mekce, nebo někde jinde. Proto Prorok صلى الله عليه و سلم řekl: “Nebraňte služebnicím Alláha v příchodu do mešit Alláha, ale jejich domy jsou pro ně lepší.” Když byl v Medíně, I když modlitba v mešitě proroka s.a.s přináší větší odměnu, přesto modlitba ženy v jejím domě je více doporučena, pro odstranění pokušení, takže pokud je v jejím domě, pak je to lepší a hodnotnější.”
Zvýšená odměna za společnou modlitbu se vztahuje pouze pro muže. Prorok s.a.s řekl: “Já vím, že byste se modlily se mnou (…) ale vaše modlitby doma jsou pro vás lepší, než vaše modlitby v mešitě.” Hadís vyprávěl Ahmed (Musned, Báqí al-Ansár, hadís č. 25842; klasifikován jako hasan al-Albáním v Sahíhu t-Terghíbu we t-Terhíb, hadís č. 337)
2. Důkaz, že žena vedoucí ostatní ženy v modlitbě, má stát ve středu řady.
Ibn Kudáma řekl: “Je sunna aby, pokud žena vede ostatní ženy v modlitbě, při ní stála uprostřed řady ve všech případech, protože jsou nahota (ar. ‘awra).” (Viz Al-Mughní, sv. 1, s. 347)
Al-Nawawi řekl: “Sunnou je pro ženu, která vede ostatní ženy v modlitbě, stát uprostřed řady, protože vyprávění uvádějí, že ‘Á’iša a Umm Selema vedly jiné ženy a stáli uprostřed nich. (Viz Al-Medžmú Šerhu l-Muhazdeb, sv. 4, s. 192)
Pokud se ženy modlí společně, pak ta, která stojí v čele by měla stát v polovině řady, protože to je více skryté, a žena je nutna skrývat se co nejvíce. Je známo, že pokud žena stojí uprostřed jiných žen, je to více utajené, než kdyby měla stát před nimi. Důkazy pro to jsou ve zprávách, které byly vyprávěny od ‘Á’iše a Umm Selemy, Alláh s nimi oběma budiž spokojen: “Když žena vede ostatní ženy v modlitbě, měla by stát uprostřed nich.
Jednalo se o činnost žen společníků Prorokových a správnější názor je, že tuto činnost žen sahábů je třeba brát jako důkaz, protože neexistuje žádný text, který by říkal opak. Pokud žena stojí v čele s další ženou při modlitbě, měla by stát tak, jako když stojí muž s dalším mužem. (Aš-Šerhu l-Mumti’ od Ibn ‘Usejmína, sv. 4, s. 387).
odpovídal: šejch Muhammed Sálih Al-Munedždžid,
zdroj: http://islamqa.com/en/ref/12451/prayer%20women