Zú l-hidždža 1433

Logo XXL

Redakce internetového portálu e-Islam.cz oznamuje, že dnes večer po setmění slunce byl spatřen srpek nového měsíce a hlavní Islámský soud v Rijádu, v metropoli Království Saúdské Arábie, vyhlásil nový lunární měsíc,

Redakce internetového portálu e-Islam.cz oznamuje, že dnes večer po setmění slunce byl spatřen srpek nového měsíce a hlavní Islámský soud v Rijádu, v metropoli Království Saúdské Arábie, vyhlásil nový lunární měsíc,

ZÚ L-HIDŽDŽA

Tj. měsíc pouti, 12. (a poslední) měsíc hidžretského kalendáře. Jeho prvních deset dní má v praxi islámu zvláštní význam, doporučuje se postit se a zintenzívnit akty uctívání, jako jsou nepovinné modlitby, zikr, recitace Koránu, milodar nebo du’á.

Jewmu l-‘Arefá, neboli Den stání na planině ‘Arefá 

bude inšalláh ve čtvrtek 25.10.2012

a Svátek oběti, neboli ‘Ídu l-Adhá, neboli Kurban Bajram

bude inšalláh v pátek 26.10.2012

Prosíme Alláha Všemohoucího, prosby Přijímajícího, aby přijal jak pouť našich poutníků, tak i náš půst a odměnil nás za něj nejlepší odměnou a odpuštěním hříchů. Prosíme jej, aby osvobodil všechny Své nesvobodné služebníky, aby sňal břímě okupace a diktatury z muslimských území všude na světě, aby pozdvihl islám a ponížil modloslužebnictví. Ámín.