KROUŽKY A SHROMÁŽDĚNÍ, KDE JE VZPOMÍNÁNO JMÉNA BOŽÍHO, ČÁST 1.

Abú Hurejra رضي الله عنه vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

POVINNOST MÍT PŘEHLED O AKTUÁLNÍ SITUACI MUSLIMŮ DOMA I VE SVĚTĚ

OTÁZKA: Je dobré mít přehled o aktuální situaci muslimů doma i ve světě, o soudobém dění, otázkách, dilematech a problémech ummy ve sféře politiky i společenského dění?

JAK IMÁM MÁLIK ODMÍTL DEBATOVAT O NÁBOŽENSTVÍ

Uvádí se, že za imámem Málikem často přicházel nějaký člověk z lidí tužeb, chodíval v závěsu za ním a říkal: „Ó Abú 'Abdulláhu! Diskutuj se mnou. Abú 'Abdulláhu, promluv se mnou alespoň jedno slovíčko! Abú 'Abdulláhu, aspoň na slovíčko!“

ŠEJCH 'ABDULMUHSIN AL-'ABBÁD AL-BEDR O USPĚCHANÝCH HLEDAČÍCH NAUKY

OTÁZKA: Existuje nějaká rada pro ty z hledačů nauky, kteří se unáhleně vyjadřují o jiných, dávají za povinnost něco, co není ve skutečnosti povinností a hovoří o věcech, které podporují rozdílnost a podněcují prohloubení neshod?

JAK ZŮSTAT PEVNÝM VE VÍŘE – RADA ŠEJCHA AL-FEWZÁNA MLÁDEŽI

OTÁZKA: Co by šejch poradil mladým lidem na začátku jejich cesty, aby zůstali pevní a neochvějní v konání dobra?
 
ODPOVĚĎ:
 

DOKDY TRVÁ MODLITBA 'IŠÁ´?

OTÁZKA: Dokdy trvá modlitba 'išá, tedy večerní, pátá, poslední modlitba z pěti povinných každodenních modliteb muslima? Je správné tvrzení některých, že do půlnoci?

'ABDULLÁH IBN MES'ÚD O PROMĚNÁCH ČASU

Pravil 'Abdulláh (ibn Mes'úd) رضي الله عنه:
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. 

AL-HASAN AL-BASRÍ PÍŠE OMAROVI IBN 'ABDUL'AZÍZ

Když se Omar ibn 'Abdul'azíz stal chalífou, napsal učenci al-Hasanovi al-Basrímu dopis, ve kterém jej žádal o popis dokonalého, spravedlivého vladaře.
 
Al-Hasan mu odepsal následující:

VÝKLAD SLOV BOŽÍCH „A NEODÍVEJTE PRAVDU S FALŠÍ“ PODLE AS-SA'DÍHO

 Vznešený Alláh pravil již následovníkům předešlých poselství:

PŘED SOUDNÝM DNEM SE VYTRATÍ NAUKA A ROZŠÍŘÍ SE NEVĚDOMOST

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ
Anas رضي الله عنه uvedl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Jedním ze znamení příchodu Hodiny je i to, že se vytratí nauka a převládne nevědomost.1