ZAČNĚTE U SEBE! DÍL 2.

Zmíníme nyní, co o tomto problému soudí soudobí islámští učenci. I oni, byť se vzpomenutí jedinci častokrát odvolávají na jejich jména, ukazují, jak dalece se tito samozvaní cenzoři odchýlili od pravdy.

Šejch Sálih al-Fewzán ohledně historie námi adresovaného nešvaru pravil:

ZAČNĚTE U SEBE! DÍL 1.

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodu, jeho společníkům a všem, kteří je následují až do konce dní.

ŠEJCH AL-ALBÁNÍ: JE NUTNÉ ODKAZOVAT SE NA ZDROJE

OTÁZKA: Rozšířil se fenomén tradování znalosti a připisování si jí bez odkazování se na původní zdroj. Již dávno bylo řečeno „Toto odnímá z vědění jeho požehnání." Jaká je, ó šejchu, vaše rada tomu, kdo takto činí?

ODPOVĚĎ:

ZAPOMNĚL CELÝ KORÁN KROMĚ JEDINÉHO VERŠE

'Abda ibn 'Abdirrahmán vyprávěl:

„Vydali jsme se potají na výzvědy do země Římanů [1] a byl s námi i jeden mladík. Mezi námi nebyl nikdo, kdo by byl znalejší a sečtělejší ohledně Koránu, nežli on, nikdo, kdo by byl učenější než on, nikdo, kdo by se odhodlaněji přes den postil a v noci se modlil, než on. 

KAŽDÝ BUDE VZKŽŘÍŠEN PŘI TOM, PŘI ČEM ZEMŘEL: VYSVĚTLENÍ HADÍSU, DÍL II.

Hadís oznamující, že předstoupíme před Alláha v souladu s posledním skutkem, který za života vykonáme, nás varuje před pletichami prokletého šejtána, který si zahrává s člověkem do jeho posledního okamžiku a také nás vystříhá před pokryteckou dvojí morálkou, neboť Alláh dá špatnosti, již ukrýváme, provalit se navenek.

Vznešený Alláh praví:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّـهِ وَهُوَ مَعَهُمْ 

KAŽDÝ BUDE VZKŽŘÍŠEN PŘI TOM, PŘI ČEM ZEMŘEL: VYSVĚTLENÍ HADÍSU, DÍL I.

Džábir ibn 'Abdilláh رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

 يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ

Každý služebník [1] bude vzkříšen při tomtéž, při čem zemřel.[2]

 

VZESTUP NEO-CHÁRIDŽOVCŮ, DÍL 2.: V ZAJETÍ SÉMANTICKÝCH PASTÍ ANEB BITVY O SLOVA (3)

Klíčem k pochopení myšlení tekfírovců je jejich tekfírismus a jejich nesmiřitelné nepřátelství k ostatním muslimům, kteří nejsou členy jejich sekty. To nám umožňuje chápat dokonce i to, proč útočí na západní nemuslimské civilní cíle. Tekfírismus totiž primárně nevede džihád proti nevěřícím, ale provádí krvavou volební kampaň na nové společenské zřízení v muslimských zemích mezi ostatními muslimy, na čele s novým absolutním vůdcem a despotickým tyranem. 

VZESTUP NEO-CHÁRIDŽOVCŮ, DÍL 2.: V ZAJETÍ SÉMANTICKÝCH PASTÍ ANEB BITVY O SLOVA (2)

Nedorozumění panuje i okolo islámského fundamentalismu, bezmyšlenkovitě ztotožňovaného s ideologií tekfírismu. Fundamentalismus je ve spojení s islámem často popisován jako doslovné lpění na liteře textu a nezdolné přesvědčení o správnosti pouze svého výkladu. Podle Gillese Kepela nikterak neimplikuje násilnost, vztah k modernitě, nebo političnost, podle Luboše Kropáčka se však často pojí s netolerancí a bigotností a snaží se o islamizaci společnosti zdola, individuálním úsilím, oproti klasickému islamismu, který chce téhož dosáhnout shora, politickou cestou.

VZESTUP NEO-CHÁRIDŽOVCŮ, DÍL 2.: V ZAJETÍ SÉMANTICKÝCH PASTÍ ANEB BITVY O SLOVA (1)

V současnosti tvoří teroristické akce z dílny tekfírovců poměrně jen nepatrný zlomek všech případů nestátního terorizmu, avšak průměrně zabíjí při každém útoku až desetinásobné množství lidí, než jakkoli jinak motivovaný nestátní terorizmus.

JAKÝ JE ASI RÁJ?

Abú Hurejra رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

 قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ