PŘEKÁŽKY V HLEDÁNÍ NAUKY, DÍL 3.

 6. Nepostupovat systematicky a krok za krokem.

PŘEKÁŽKY V HLEDÁNÍ NAUKY, DÍL 2.

 3. Nepraktikovat to, co se naučím.

PŘEKÁŽKY V HLEDÁNÍ NAUKY, DÍL 1.

Chvála Alláhu, jen Jeho chválíme, jen Jeho prosíme o pomoc a o odpuštění. Utíkáme se k Alláhu před zlem nás samých i našich činů. Kohokoli Alláh správně vede, ten nebude nikým v blud uveden a kohokoli nechává bloudit, ten nebude nikým uveden na správnou cestu.

DEJTE SI POZOR, OD KOHO PŘEBÍRÁTE NÁBOŽENSKOU NAUKU, DÍL 2.

Také není správné říci zeptej se někoho, nebo dělej to, co dělají všichni ostatní. To je taktéž velká chyba.

DEJTE SI POZOR, OD KOHO PŘEBÍRÁTE NÁBOŽENSKOU NAUKU, DÍL 1.

Chvlála Alláhu, mír a požehnání Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم.

Znalost působících uskupení a důležitých jednotlivců mezi nimi je velmi klíčovou záležitostí.

Muhammed ibn Sirín pravil:

VYSVĚTLENÍ VERŠE „Z HRUDÍ JIM VEŠKEROU ZÁŠŤ VYRVEME“ (HIDŽR:47) PODLE IBN KESÍRA

Vznešený Alláh pravil:

BYL JEŽÍŠ SKUTEČNĚ UKŘIŽOVÁN A VSTAL Z MRTVÝCH? DÍL 2.

Nezapomínejme také, že byl (nebo snad měl být) pátek. Všechna evangeliální podání naznačují, že židé chtěli (domnělého?) Ježíše chytit a doručit na popraviště co nejdříve a nejrychleji. Spěchali, aby vše stihli před západem slunce, protože poté nastává sabat, posvátný čas židovské náboženské praxe.

BYL JEŽÍŠ SKUTEČNĚ UKŘIŽOVÁN A VSTAL Z MRTVÝCH? DÍL 1.

Ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše je úhelným kamenem křesťanství a jejich přijetí prvním a základním úkolem křesťanské misie. Přijetí Ježíše jako osobního spasitele a vykupitele celého lidstva z prvotního hříchu je totiž podle nejuznávanějších křesťanských doktrín podmínkou spásy.

ZÁKLADY SUNNY A VĚROUKY NÁBOŽENSTVÍ

 Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová kniha

 

NÁZOR ISLÁMU NA OČKOVÁNÍ

OTÁZKA: Jak se staví islám k očkování nebo o trendu neočkovat děti? V mnoha muslimských zemích prý duchovní agitovali proti očkování, což vyústilo v nebezpečné epidemie.