MOUDRÉ RADY ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ VE TŘECH VÝROCÍCH

Pravil Abú Bekr as-Siddík رضي الله عنه: „Jsou tři věci, které nemohou být získány bez tří jiných: Bohatství bez tužby, mladost bez barvení si plnovousu a zdraví bez lékařské péče.
 

MOUDRÉ RADY PRAVOVĚRNÝCH CHALÍFŮ

Pravil Abú Bekr, řečený as-Siddík رضي الله عنه: „Kdo vejde do hrobu bez zásoby dobrých skutků je jako ten, kdo chce přeplout oceán bez veslice.
 

VYSVĚTLENÍ PROROKOVA صلى الله عليه و سلم POSLEDNÍHO ODKAZU, DÍL 2.

 ...Držte se toho, jak zahryznutí i zadními zuby ...“

VYSVĚTLENÍ PROROKOVA صلى الله عليه و سلم POSLEDNÍHO ODKAZU, DÍL 1.

 'Irbád ibn Sáríja رضي الله عنه vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم během svého pobytu na Miná v době své poslední pouti řekl:

POUČENÍ Z PROROKOVA صلى الله عليه و سلم KÁZÁNÍ NA ROZLOUČENOU

Šejch 'Alí Muhammed as-Sallábí, soudobý odborník na nejranější historii islámu, si na tomto kázání všímá následujících bodů1:

PROROKOVOصلى الله عليه و سلم KÁZÁNÍ NA ROZLOUČENOU

V 10. roce hidžry vykonal Posel Boží صلى الله عليه و سلم svůj poslední hadždž, jenž vešel ve známost jako pouť na rozloučenou (arab. حجة الوداع hadždžetu l-wadá'). V předvečer 10. dne Zú l-Hidždža vracel z 'Arefátu do údolí Miná na své velbloudici al-Kaswě.
 

K NOVÉMU POHLEDU NA NÁBOŽENSTVÍ A MÝTY DOBY DŽÁHILÍJE

 Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána publikace

KRÁTKÝ SOUHRN ISLÁMSKÉ VĚROUKY

 Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová publikace

ISLÁMSKÉ PŘÍBĚHY

 Do sekce Islámské publikace v češtiněbyla přidána nová publikace

ZÁKLAD VÍRY MUSLIMŮ

 Do sekce islámské publikace v češtiněbyla přidána nová publikace