NÁZOR ISLÁMU NA OČKOVÁNÍ

OTÁZKA: Jak se staví islám k očkování nebo o trendu neočkovat děti? V mnoha muslimských zemích prý duchovní agitovali proti očkování, což vyústilo v nebezpečné epidemie.

KORÁN A VZTAH K NEVĚŘÍCÍM

OTÁZKA: Je Korán jakožto slovo Boží možno i v dnešní době brát za platné jako celek, nebo lze vybrat některé části, které jsou platné i v dnešní době a zbytek brát spíše jako inspiraci, neřídit se jím a ani neusilovat o to abychom se jím řídili? Pro dokreslení například: 9:23 - má se tedy muslim vyhýbat nevěřícím rodičům, nebo jim nevěřit?

PROSBA O POŽEHNÁNÍ PROROKOVI صلى الله عليه و سلم

OTÁZKA: Četla jsem, že je velmi doporučeno modlit se za Proroka Mohameda صلى الله عليه و سلم, je to prosba nebo modlitba? Jak přesně se mám modlit? Jak probíhá?

 

ODPOVĚĎ:

Ať Vám Alláh požehná za Vaši lásku a náklonnost k nejvznešenějšímu ze všech lidí, Božímu Poslu Muhammedoviصلى الله عليه و سلم.

NĚKOLIK DOTAZŮ OHLEDNĚ ISLÁMSKÉ SVATBY

OTÁZKA: Co je potřeba ke sňatku v mešitě? Je to nutnost? Je lepší sňatek v mešitě nebo v zemi původu mého nastávajícího manžela? Existuje v islámu nějaký specifický čas, který se doporučuje k uzavření manželství? Jak mají vypadat svatební šaty a jaký kov zvolit pro snubní prsteny? Můžeme na svatbu obětovat ovci? 

 

ODPOVĚĎ:

KDY ZAČÍNÁ PRVNÍ HODINA VYČKÁVÁNÍ NA PÁTEČNÍ MODLITBU

OTÁZKA: Kdy začíná první hodina, odkdy se vyčkává na páteční modlitbu, ona hodina, ohledně které je zmíněna velká odměna, že pokud si člověk pospíší do mešity a vyčkává v ní modlibu, jako by obětoval velblouda?

MOUDROST VE STVOŘENÍ PROKLETÉHO IBLÍSE

Abú Bekr رضي الله عنه vyprávěl, že mu Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

UPOZORNĚNÍ NA INOVÁTORA 'ADNÁNA IBRÁHÍMA

Chvála Alláhu Vznešenému, Který nemá společníka, mír a požehnání Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم.
 

K OTÁZCE 'ÁIŠINY SVATBY S BOŽÍM POSLEM صلى الله عليه و سلم, DÍL 6.: VÝZNAMNÉ NÁBOŽENSKÉ FIGURY ZNÁMÉ DĚTSKÝM SŇATKEM

Je třeba vědět, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم není jedinou významnou a ctěnou postavou dějin světových náboženství, o kom se tvrdí, že se oženil s velmi mladou nevěstou. Ovšem on jediný je za to ostouzen svými nepřáteli a prohlašován za pedofila.

K OTÁZCE 'ÁIŠINY SVATBY S BOŽÍM POSLEM صلى الله عليه و سلم, DÍL 5.: BYLO TO NORMÁLNÍ?

Sňatek s dětskou nevěstou není důkazem pedofilie ani deviantního chování

K OTÁZCE 'ÁIŠINY SVATBY S BOŽÍM POSLEM صلى الله عليه و سلم, DÍL 4.: PROROKŮV SŇATEK V KONTEXTU DOBY A JEHO PŘÍNOS PRO UMMU

Pro posouzení etičnosti nebo neetičnosti tohoto sňatku a zároveň pro vyhnutí se nebezpečí anachronizmu musíme poznat kontext doby a místa. Pokud by tento skutek měl být nějakým způsobem zvrhlý nebo aberantní, musel by být jako takový vnímán již tehdy.