STUD JE Z VÍRY

 Od 'Abdulláha ibn Omara رضي الله عنهما se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

JAK SELEF NAHRAZOVALI SVÉ POKLESKY DOBRÝM ČINEM

 

ABSURDITA CHÁRIDŽOVSKÉHO PŘÍSTUPU K NÁBOŽENSTVÍ

Uvádí se, že dva cháridžovci obcházeli Ka'bu. Jeden se obrátil k tomu druhému a řekl: „Vidíš všechen ten lid? A vidíš, z nich všech vstoupíme do Ráje jen já a ty!“

VOLÁM VÁS K ALLÁHU DŮKAZEM OČIVIDNÝM

 Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová publikace:

 

VÍTĚZOVÉ ZÁVODU V DOBRÝCH SKUTCÍCH

Vznešený Alláh pravil:

NAŠE OBŽIVA NÁM NEUTEČE, NEBOŤ ANI MY JÍ NEUTEČEME

Džábir ibn 'Abdulláh رضي الله عنه vyprávěl, že slyšel Božího Posla صلى الله عليه و سلم říci:

ISLÁM, ZÁPAD A POTŘEBA PRAVDY V SOUČASNÉ KRIZI NAŠICH VZTAHŮ

Dnešní západní (při vší spornosti takového označení) společnost už, díky Bohu, nikterak nesankcionizuje, když budete oteveně hlásat svou pravdu. Postmoderní relativizující přístup, který zdejšímu diskursu nyní vládne, operuje s nevyřčenou premisou, že všechno je pravda, dokonce i v ožehavých tématech ostře rozdělujících veřejné mínění.

DOPIS KAŽDÉMU MUSLIMOVI: NEMLČTE O ZLU, KTERÉ OKOLO SEBE VIDÍTE

Šejch Hammed ibn 'Atík napsal dopis, ve kterém se obracel na všechny muslimy. Zní takto:

ČTYŘI STUPNĚ VZTAHU K PRAVDĚ A NAPLNĚNÍ PŘÍKAZU

Stupně vztahu k pravdě jsou čtyři:
  1. Daná záležitost je popsána jako pravda.

KLADNÉ STRÁNKY NESNÁZÍ

Od Abú Hurejry رضي الله عنه se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl: