UCTÍVÁNÍ SRDCEM, DÍL 2.

Skupiny lidí v pohledu na činy srdce

UCTÍVÁNÍ SRDCEM, DÍL 1.

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم a všem, kteří ho následují.

S JAKOU JSI VSTAL DNES RÁNO?

Abú Bekr as-Siddík رضي الله عنه byl tázán: „S jakou jsi dnes ráno vstal?”

Odpověděl: „Dnes ráno jsem vstal jako ponížený služebník Všemohoucího Pána. Vstal jsem jen podle Jeho příkazu.

SELEF O BOHABOJNOSTI A HŘÍCHU

Omar ibn ‘Abdul‘azíz رحمه اللهříkával: „Nikdo nedosáhne úrovně bohabojnosti, dokud se nezprostí jakéhokoli činu, či slova, které by jej uvedlo do rozpaků na tomto, či na onom světě.

PODOBY ZLATÉ STŘEDNÍ CESTY NAPŘÍČ PŘÍKAZY ISLÁMU, DÍL 2.

V obřadech a činech uctívání se islám jako střední cesta projevuje tím, že zachovává rovnováhu mezi morálním učením a konkrétními náboženskými úkony uctívání Stvořitele, nezanedbávaje ani jedno z toho. Ustavuje na jedné straně povinnost modlitby, půstu, pouti atd., leč na straně druhé po člověku nežádá, aby byl mnichem a poustevníkem:

PODOBY ZLATÉ STŘEDNÍ CESTY NAPŘÍČ PŘÍKAZY ISLÁMU, DÍL 1.

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho společníkům, jeho rodině a všem, kteří jej následují až do Soudného Dne.

SELEF O UPŘÍMNOSTI A POKRYTECTVÍ

Fudajl ibn ‘Ijád pravil „Věřící pěstuje datlovník, ale obává se, že vyroste trní. Avšak pokrytec pěstuje trní a očekává úrodu datlí!

PĚT UŽITEČNÝCH RAMADÁNSKÝCH PROSEB

 1. Du'á při spatření srpku nového měsíce

Talha ibn 'Ubejdulláh رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم, když spatřil srpek nového měsíce, prosíval:

PŮST TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY A JEHO NAHRAZENÍ

OTÁZKA: Jaký je předpis půstu těhotné či kojící ženy?

NEBEZPEČÍ PROHLÁŠENÍ MUSLIMA ZA NEVĚŘÍCÍHO

Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: