ODMĚNA ŽEN V RÁJI

OTÁZKA: Jaká bude zvláštní odměna žen v Ráji?

ALLÁHU NEJMILEJŠÍMI JSOU TI, KTEŘÍ JSOU PRO JINÉ NEJUŽITEČNĚJŠÍ

Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

MUSLIMOVÉ V INFORMAČNÍ DŽUNGLI, DÍL 3.: PROČ SE JISTÉ VĚCI DO ZPRÁV NIKDY NEDOSTANOU?

Klasik vědy masmedií, kanadský sociolog Herbert M. McLuhan je přesvědčen, že sdělovací prostředky mají přímý vliv na vysílanou zprávu, její strukturu a obsah, stejně jako na způsob myšlení jejích příjemců. Vysílače tedy formují vědomí a zkušenost každého z nás.

VZNEŠENÝ MRAVNÍ STANDARD POSLA BOŽÍHO صلى الله عليه و سلم

Současné kontroverze kolem islámu otvírají mnohé výzvy, z nichž asi nejdůležitější je představit lidem mimo muslimské kulturní prostředí osobu našeho milovaného a požehnaného Proroka صلى الله عليه و سلم. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je představit jim etický rámec a standard, který Prorok صلى الله عليه و سلم do barbarského a krutého prostředí Arábie doby nevědomosti (arab.

UPŘESNĚNÍ PŘEDPISU HIDŽÁBU A MÍŠENÍ ŽEN S MUŽI

OTÁZKA: Slyšela jsem, že jistý saúdskoarabský učenec prý vydal fetwu, že žena není povinna zakrývat si vlasy a že žena může vcházet mezi muže, líčit se a dávat fotografie na sociální sítě? Je to pravda?

MUSLIMOVÉ V INFORMAČNÍ DŽUNGLI, DÍL 2.: JAK MASMEDIA DOSAHUJÍ ZMĚNY VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

Masmedia jsou z hlediska propagandy širokospektrálním nástrojem ovlivňování a řízené změny názorů. Důležitá a neopomenutelná je ale také úloha publika samého a toho, kdo v masmediích komunikuje. Masmedia mají moc události modulovat a spoluvytvářet.

PRAMENY NEVÍRY PODLE IMÁMA IBNU L-KAJJÍMA AL-DŽEWZÍJJE

Prameny nevíry (arab. كفر kufr) jestvují čtyři – pýcha (arab. كبر kibr), závist (arab. حسد hased), hněv (arab. غضب ghadab) a nízká tužba (arab. شهوة šehwa).

BYZANTSKÝ VELVYSLANEC UMLČEN MUSLIMSKÝM CHLAPCEM

 

MUSLIMOVÉ V INFORMAČNÍ DŽUNGLI, DÍL 1.: VĚŘÍCÍ A MÉDIA

Doba, ve které žijeme, bývá právem zvána dobou informace, společnost, ve které se pohybujeme, mnozí sociologové označují za společnost informace. Trendem posledního století je stále rostoucí technizace a medializace světa jako celku.

BESEDA S ŠEJCHEM EMIREM OMIĆEM O PROBLÉMECH, KTERÉ TÍŽÍ MUSLIMSKOU KOMUNITU V ČR

Islámská nadace v Praze zve členy muslimské komunity na besedu s šejchem Emirem Omićem, který bude hovořit na téma

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ PROBLÉMY MUSLIMSKÉ KOMUNITY

V ČESKÉ REPUBLICE.

Beseda se bude konat v sobotu 20. prosince 2014 ve 14.00 hodin v mešitě na Černém Mostě (Pražská mešitě, Blatská 1491, Praha 9 - Kyje).