KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL V.

 To muslimové selhali, nikoli Korán

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL IV.

 Což nebudete rozjímat nad těmito slovy?

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL III.

Boží apely lidskosti jsou nezrušitelné, platné vždy a všude

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL II.

Alláh nařídil tyto Jím zjevené příkazy následovat a potrestá proto jejich odvržení

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL I.

Všechna chvála náleží Všemohoucímu a Všeznajícímu Alláhu, který lidem sesílá Svá zjevení prostřednictvím Svých Proroků, mír s nimi všemi, aby lidem objasňovali vznešené pravdy, principy a nejvyšší příkazy dobra, lidskosti, příkladných ctností a mravní ušlechtilosti, vyváděje je z temnoty ignorance a barbarství ke světlu vědění, moudrosti a správného

KNIHY DOPORUČOVANÉ SOUDOBÝMI UČENCI UMMY KE STUDIU PRO STUDENTY ISLÁMSKÝCH NAUK, DÍL II.

3. šejch Sálih al-Fewzán.

KNIHY DOPORUČOVANÉ SOUDOBÝMI UČENCI UMMY KE STUDIU PRO STUDENTY ISLÁMSKÝCH NAUK, DÍL I.

 

PROSBA PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ SI KORÁNU

'Ikrima, propuštěnec Ibn 'Abbáse رضي الله عنهما vypráví, že Ibn 'Abbás pravil:

„Byli jsme s Poslem Božím صلى الله عليه و سلم, když za ním přišel 'Alí ibn Abí Tálib رضي الله عنه a posteskl si: „Otce i matku bych dal za tebe! Tento Korán náhle opustil mou hruď a shledávám, že je nad mé síly.

SYMBOLY ISLÁMU V EVROPSKÉM VEŘEJNÉM PROSTORU

 Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová publikace

 

PODROBNÁ ODPOVĚĎ VE VĚCI POUŽÍVÁNÍ A KONZUMACE ADITIV V POTRAVINÁCH, DÍL 2.

Poté, co jsme pochopili tyto dvě otázky, přicházíme k jádru problému s aditivy živočišného původu.