NEPOVINNÁ MODLITBA PŘERUŠENÁ IKÁMOU

OTÁZKA:
Co má učinit ten, který se modlí v mešitě nepovinnou modlitbu,
v okamžiku, kdy muezín začne svolávat ikámu k povinné společné
modlitbě?ZBOŽNÍ PŘEDKOVÉ O BLAHOSLAVENÝCH CIZINCÍCH

Posel
Boží
صلى
الله عليه و سلم
pravil:

NEJLEPŠÍ DOBRÝ SKUTEK BÝVÁ ZRAKŮM LIDÍ SKRYT

 'Ukba ibn 'Ámir al-Džuhení رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم

ETIKA OTÁZKY A ODPOVĚDI V PŘÍKLADECH NAŠICH ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ

 Otázka a odpověď představuje základ lidského dialogu a komunikace. Kdysi bývaly otázky a odpovědi v daleko největší míře nejhlavnějším prostředkem získávání a šíření islámské znalosti a i dnes platí, že znalost nelze získat lépe, úplněji a správněji, nežli přímým kontaktem s islámskými učenci.

CO ZNAMENÁ BOJKOTOVÁNÍ INOVÁTORA

 OTÁZKA: Co znamená princip bojkotování (zřeknutí se) inovátora? A princip bojkotování někoho, kdo se inovátora nestraní?


 

JAK DEFINOVAT ISLÁMSKÉHO UČENCE?

OTÁZKA: Kdo je skutečným islámským učencem? Je pravda, že termín islámský učenec nemůže být použit pro učitele islámu, nebo imáma či šejcha z mešity, ale jen pro autority skutečně velkého formátu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

JAK JEDÍ VĚŘÍCÍ?

'Alí ibn Husejn ibn Wákid pravil: „Vznešený Alláh shrnul celou medicínu do pouhé poloviny verše: 

وَكُلوا وَاشرَبوا وَلا تُسرِفوا 

Jezte a pijte, avšak nepřehánějte (El-E'arāf, 31)1

VYSVĚTLENÍ SLOV POSLA BOŽÍHO صلى الله عليه و سلم "KAŽDÁ INOVACE JE BLUDEM"

Od 'Irbáda ibn Sárije رضي الله عنه se traduje hadís, kde Posel Boží صلى الله عليه و سلم praví mimo jiné:

ON VZNESL SE NAD TRŮN

Vznešený Alláh pravil:

BUDOVÁNÍ HROBEK A OBŘADY U NICH

OTÁZKA: V mnoha oblastech muslimského světa jsou k vidění hrobky nábožensky významných osob a to dokonce i u mešit nebo přímo v nich, k některým se vztahují i zvláštní rituály, ale mnozí říkají, že to islám zakazuje. Kde je pravda? 

 

ODPOVĚĎ: