Ibn Wehb řekl: „Slyšel jsem, jak imám Málik pravil: „Není verše v knize Boží, který by byl přísnější vůči sektářům, kteří jen následují své tužby, nežli tohoto: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ „v den, kdy rozjasní se tváře některé, zatímco jiné se zachmuří. A těm, jejichž tváře se ...

Zamysli se nad moudrostí Alláha Nejvyššího. On dává králům, aby vládli nad Jeho služebníky, vytváří z jedněch vůdce a vládce nad druhými a činí, aby byli stejného druhu jako jejich služebníci co se týče jejich činů. Tím se jejich vlastní činy stávají předobrazem toho, jací budou jejich vládcové. Pokud zůstanou hrdě vzpřímeni, pak i jejich králové zůstanou hrdě vzpřímeni, ale ...

Lidé jsou jen lidé a občas se dokáží nepěkně pohádat. To se nevyhýbá ani těm nejlepším z nejlepších mezi lidmi. Lepšími je však činí to, když dokáží svou chybu uznat a požádat druhého o odpuštění. Jednou se mezi sebou škaredě pohádali dva nejlepší lidé po prorocích a poslech - Abú Bekr as-Siddík a Omar ibnu l-Chattáb رضي الله عنهما. Abú ...

OTÁZKA: Znáte v česko-slovenském prostoru nějaké kvalitní učebnice arabského jazyka? Ideálně i s přiloženými nahrávkami výslovnosti. ODPOVĚĎ: Česká a slovenská škola arabistiky je na poměry našich málo početných národů poměrně bohatá a obecně vzato velmi kvalitní. Naše jazykové prostředí oplývá také dobrými a fundovanými učebnicemi moderní spisovné arabštiny, které jsou plně na úrovni lepších učebnic arabštiny v západní Evropě. Naše ...

OTÁZKA: Myslíte, že prvotní, nejpůvodnější křesťané (Jeruzalémská obec, židokřesťané) zastávali na Ježíše Krista názor, který byl bližší islámskému pojetí christologie, než pozdějšímu církevnímu? Zvláště když připustíme nesporný fakt, že církevní otcové si upravovali svá díla i jimi používané citace z písma, dokonce i Písma sama byla upravována. Proto je otázka Kristova Božství v textové kritice a rané církevní historii vystavena ...

OTÁZKA: Jak je to v současnosti se salafizmem/wahhábizmem v islámském světě? Skutečně s stává mainstreamem? Zažívá tedy islám svou reformaci sui generis? Pohledy salafíje a prvních protestantů jsou si vskutku až neskutečně podobné, stejně jako jejich zločiny a omezenost. Náhoda? ODPOVĚĎ: Než přistoupím k hlubšímu zamyšlení, které si tato zajímavá otázka beze sporu vyžaduje, jsem nucen poopravit její teoretický rámec ...

Vznešený Alláh pravil: هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَـٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ A On nazval vás muslimy již dříve - i v tomto -, aby posel tento byl vám svědkem a abyste vy byli svědky pro ostatní lidi. (Hadždž: 78) V naší vlasti počínaje dneškem startuje sčítání obyvatelstva. Prosíme každého muslima a muslimku: Hrdě ...

'Abdulláh ibn Selám رضي الله عنه byl nesmírně vzdělaný, urozený, uznávaný a zbožný medínský rabín, který jako jeden z mála místních židů přijal islám a dosvědčil pravdivost proroctví Posla Božího Muhammeda صلى الله عليه وسلم navzdory společenskému nátlaku, výhružkám, posměškům, nadávkám a nenávistné kampani ze strany svého vlastního lidu. Toto je jeho příběh. Od 'Awfa ibn Málik al-Ašdža'ího رضي الله ...

OTÁZKA: Jak má správně probíhat rozvod šarí'atského sňatku, když jeho uzavření či rozvázání právní řád ČR neuznává a neumožňuje naplnění podmínek požadovaných islámským právem? ODPOVĚĎ: Kolem rozvodu v islámu panuje v ČR mnoho mýtů, proto jsme se rozhodli stručně objasnit, jak by to mělo fungovat. Pokud je muslimka vdaná za muslima a mají jak islámský, tak i úřední sňatek. A ...

Důležitost dobrých mravů pro nauku Hadís je jedním z těch, které podávají komplexní pohled na mravnost, bez které není myslitelná ani nauka, ani její získávání a ani její šíření. Naši zbožní předkové velmi často upozorňovali na velmi úzkou spojitost mezi znalostí či naukou na straně jedné a vznešenou morálkou a dobrými mravy na straně druhé. Omar ibnu l-Chattáb رضي الله ...