Vědy o Sunně

O SKUPINÁCH LIDÍ CHYBNĚ POHLÍŽEJÍCÍCH NA SUNNU

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného

ROZPRAVA O TOM, JAK CHÁPAT SUNNU ANEB DVĚ OBECNÁ POUČENÍ ZE SUNNY PLYNOUCÍ

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodu a všem jeho spravedlivým a bohabojným následovníkům.

HISTORICKÁ AUTENTICITA SUNNY

 

Chvála Bohu, požehnání a mír Jeho Poslu.

Je velikou pomluvou a nepravdou šířenou po světě, že sunna, po Koránu druhý směrodatný a neměnný zdroj islámského právního myšlení, není historicky autentická a aktuální dodnes.

Důležitost a výsadní místo sunny v islámském učení je postavena na koránských verších: