Islámské právo

PRINCIPY SOUŽITÍ MUSLIMŮ S JINOVĚRCI V KORÁNU A SUNNĚ, DÍL 4.

 4. Respektování práv jiného člověka nezávisí na víře ve správnost jeho názorů.

PRINCIPY SOUŽITÍ MUSLIMŮ S JINOVĚRCI V KORÁNU A SUNNĚ, DÍL 3.

3. Univerzální hodnoty mají přednost před náboženským formalizmem.

PRINCIPY SOUŽITÍ MUSLIMŮ S JINOVĚRCI V KORÁNU A SUNNĚ, DÍL 2.

 Mírové soužití muslimů s jinověrci šarí'a zakládá na následujících postulátech:
 
    1. Soužití s jinými je nutnost a vůle Boží.
     

PRINCIPY SOUŽITÍ MUSLIMŮ S JINOVĚRCI V KORÁNU A SUNNĚ, DÍL 1.

 Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého. Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jehoصلى الله عليه و سلم a všem, kdo jej následují až do Soudného Dne.

ŠARÍ'ATSKÉ PŘEDPISY OHLEDNĚ DNE 'AREFAT A JEHO ODPUŠTĚNÍ

Den 'Arefat je devátým dnem měsíce zu l-hidždža. Tento rok vychází na dnešní den, tedy pátek 3. října.
 

PŘEHÁNĚNÍ VE VÍŘE A EXTREMIZMUS V NÁBOŽENSTVÍ, DÍL 2.: MOUDROST JEHO ZÁKAZU

 Přehánět ve víře je zakázáno, tedy حرام harám, a to z vícero důvodů:

UCTÍVÁNÍ SRDCEM, DÍL 2.

Skupiny lidí v pohledu na činy srdce

UCTÍVÁNÍ SRDCEM, DÍL 1.

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم a všem, kteří ho následují.

PĚT UŽITEČNÝCH RAMADÁNSKÝCH PROSEB

 1. Du'á při spatření srpku nového měsíce

Talha ibn 'Ubejdulláh رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم, když spatřil srpek nového měsíce, prosíval:

JAK BOJOVAT PROTI ZLU ÚROKŮ

Úrok je v islámu těžkým hříchem a jeho destruktivní dopady postihují celou společnost. Alláh výše citovaným veršem jasně odlišil úrok a prodej, který se těm, jež šejtán oklamal, zdá podobným.