Islámské právo

NEDOROZUMĚNÍ OHLEDNĚ POJMŮ HALÁL A ZEBÍHA A PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY HALÁL MASA

Rozdíl mezi užívanými pojmyحَلاَلٌ  halál a ذَبِيحَةٌ zebíha není mnoha muslimům v podmínkách většinově nemuslimských zemí Evropy a Severní Ameriky chápány správně, tedy tak, jak je chápou texty šarí’e. Pojem ذَكَاةٌ zekát v souvislosti s povoleným masem pak není znám takřka vůbec.

ISLÁMSKO-PRÁVNÍ STATUS MASA PORAŽENÉHO NEMUSLIMY

V současné době jsou mezi muslimskou veřejností rozšířeny dva nesprávné a falešné názory týkající se masa poraženého nemuslimy.

ISLÁMSKO-PRÁVNÍ STANOVISKO OHLEDNĚ MASA PORÁŽENÉHO NA SÉRIOVÝCH JATKÁCH

K produkci masa v potravinářském průmyslu dnes slouží mechanizované jatky, využívající strojové techniky a automatizovaných postupů zabíjení, odlišných pro drůbež, drobné zvířectvo a malý i velký dobytek. Zdaleka ne všechny tyto metody splňují šarí’ou kladené požadavky předpisové porážky.[1]

PŘEDPISY OHLEDNĚ PORÁŽENÍ ZVÍŘAT, DÍL 3. - ETIKETA SPRÁVNĚ VYKONANÉ PORÁŽKY A OSTATNÍ JEJÍ PŘEDPISY

 

PŘEDPISY OHLEDNĚ PORÁŽENÍ ZVÍŘAT, DÍL 2. - PODMÍNKY SPRÁVNÉ PORÁŽKY

 

PŘEDPISY OHLEDNĚ PORÁŽENÍ ZVÍŘAT, DÍL 1. - ZÁKLADNÍ POJMY A OBECNÁ PRAVIDLA

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA O ZOBRAZOVÁNÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ, DÍL 5.: SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY MODERNÍ DOBY

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA O ZOBRAZOVÁNÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ, DÍL 4.: OBECNÉ PŘEDPISY PODOBIZEN TOHO, CO MÁ DUŠI

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA O ZOBRAZOVÁNÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ, DÍL 3.: HISTORICKÁ FIGURATIVNÍ ZOBRAZENÍ Z MUSLIMSKÉHO PROSTŘEDÍ

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA O ZOBRAZOVÁNÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ, DÍL 2.: PŘÍKAZ ZNIČIT MODLY