Islámské právo

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA O ZOBRAZOVÁNÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ, DÍL 1.: ZÁKAZ A JEHO DŮVODY

 

PŘEDPISY SVÁTKU ‘ÍDU L-ADHÁ

 

DESET PODOB DOBRA V PRVNÍCH DESETI DNECH MĚSÍCE ZÚ L-HIDŽDŽA

 

KŘIVDA A ÚTLAK NA VAHÁCH ISLÁMSKÉHO PRÁVA

V dnešních těžkých dobách je pro ummu muslimů důležité uvědomit si závažnost hříchu zvaného arabsky ظُلْمٌ zulm, tedy křivda, nespravedlnost, útisk a útlak. Je důležité připomenout pravidla, která jsou s ním spojena a islámsko-právní stanoviska, která se týkají jeho pachatelů, nebo těch, kteří mlčky mu přihlížejí a těch, kteří proti němu bojují.

PROSBA POSTÍCÍHO SE NENÍ ODMÍTNUTA

Postící se jsou jedni ze tří, kterým není jejich prosba odmítnuta.

O PŘEDNOSTECH PŮSTU ZA HORKÝCH DNŮ

 Ibn Redžeb uvádí ve své knize Letáifu l-me’árif několik podání o přednostech a hodnotě půstu během horkých dní:

ROZJÍMÁNÍ O POCTÁCH A PŘÍNOSECH HADŽDŽE

 Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.

ŠEST HLEDISEK UCTÍVÁNÍ, BEZ KTERÝCH NENÍ DOSAŽENO SOULADU S PRAXÍ PROROKA صلى الله عليه و سلم

Velký učenec moderní éry Muhammed ibn Sálih Ibnu l-'Usejmín, Alláh mu budiž milostiv, stanovil:

ZÁKLADNÍ PRINCIPY UCTÍVÁNÍ V ISLÁMU NAPŘÍČ KORÁNEM

Věru uctívání (arab.‘ibáda عِبَادَةٌ), které Alláh předepsal, se zakládá na pevně stanovených důkazech a pravidlech, která mohou být shrnuta do několika následujících bodů:

PŘEDPISY SVÁTKU 'ÍDU L-FITR

 Význam ‘Ídu