34 rad k ochraně před pokušením

Logo XXL

 
Šejch Abú ‘Abdulláh Hasan as-Sumálí, žák slavného šejcha Mukbil bin Hádí al-Wádi’ího stanovil tyto následující body:
 
 1. Uctívání Alláha ve dnech nepokojů je jednou z cest bezpečí.
 2.  
  Šejch Abú ‘Abdulláh Hasan as-Sumálí, žák slavného šejcha Mukbil bin Hádí al-Wádi’ího stanovil tyto následující body:
   
  1. Uctívání Alláha ve dnech nepokojů je jednou z cest bezpečí.
  2. Nikdo neuniká pokušení jinak, než skrze chválu a požehnání od Alláha.
  3. Útěk od pokušení a starost o své vlastní činy.
  4. Příklad z dob společníků Proroka صلى الله عليه و سلم: Hasan ibn ‘Alí, Prorokův vnuk, se vzdal svého práva na chalífát, aby uchránil muslimy před pokušením.
  5. Zastánci Sunny jsou nejdále od toho, aby se vzájemně od sebe odlišovali.
  6. Pokušení zničí každého, kdo k němu utíká.
  7. Je nepřípustno pídit se po chybách druhých a obzvláště co se týče učenců.
  8. Hříchy jsou důvodem neporozumění víře.
  9. Neupřímnost způsobuje, že člověk sejde z Boží cesty a vydá se jinými cestami.
  10. Porozumění víře a snaha o něj vedou člověka správnou cestou.
  11. Štítem, který chrání věřícího před pokušení je pevné držení se Provazu Božího (Tj. Koránu a Sunny).
  12. Jednota mezi věřícími je základem ze základů islámu.
  13. Důležité je navracet se k učencům této ummy pokaždé, když se objeí pokušení.
  14. Studenti nauky jsou mostem mezi těmito učenci a jejich komunitami.
  15. Je povinností každého muslima ověřit si každou informaci předtím, než ji pustí do veřejného prostoru. Obzvláště pak ve dnech pokušení.
  16. Muslim musí být trpělivý, shovívavý a nesmí se tváří v tvář pokušení unáhlit.
  17. Je nevyhnutelné pro věřícího, aby byl spravedlivý a přímý ve svých slovech i činech.
  18. Odkrytí těch, kteří jsou zodpovědni za rozdmýchání plamene pokušení.
  19. Šejtáni z řad Džinů hrají velmi velkou roli v rozdmýchávání nepřátelství mezi věřícími.
  20. Střežte se pomstychtivosti!
  21. Láska k vůdcovství každému zlomí páteř.
  22. Nezbytný je pokus zdolat a překlenout rozdílné pohledy znepřátelených stran.
  23. Nemít v srdci zlobu a hovořit jen pravdu je jedním z nejlepších činů.
  24. Přemýšlejme o tom, co způsobí naše skutky v tomto životě a jaký budou mít účinek v životě budoucím.
  25. Buďme jemní a zdvořilí ve všech aspektech.
  26. Mějme odvahu rozpoznat a uznat vlastní chyby a navrátit se k pravdě.
  27. Pevné držení se principů Božího zákona na všech místech v každý okamžik.
  28. Rozlišujme mezi opravdovými učenci a těmi, kteří jen chtějí být jedněmi z nich.
  29. Vyhnout se bezcenným debatám a disputacím.
  30. Zničit kořen sporu ihned poté, co se objeví, je z metodiky Proroka صلى الله عليه و سلم.
  31. Je rozdíl mezi radou vůči svému bratru a jeho ponížením.
  32. Je rozdíl mezi sebe-zviditelňováním a soutěžením v dobru.
  33. Je rozdíl mezi rozdílností akceptovatelnou a neakceptovatelnou.
  34. Nezatahujme prostý lid do sporů a záležitostí, kterým nemůže porozumět, či je vyřešit.
   
  Náš učitel, vznešený učenec, šejch Mukbil bin Hádí al-Wádi’í řekl: „Jediný strach, který o naši osvětu máme, je strach z nás samých.“ A je také velmi dobře známo, že Prorok صلى الله عليه و سلم během svých kázání říkával: „Utíkáme se k Bohu před zlem nás samých i před zlem našich špatných činů.
   
  Bože, dej nám dobro tohoto světa i světa onoho a spas nás před trestem ohně!
   

  Mí drazí muslimové! Dbejte na tyto principy a nenechejte pokušení vnést rozkol mezi nás, Sunnu a učence Sunny. Prosíme Alláha o ochranu muslimů.