Vnější projevy nové levice a její přesah k Palestině Nová levice je na první pohled ...

V důsledku nepřiměřené izraelské odplaty za útok Hamásu ze dne 7. října 2023 se po ...