Vysvětlení tohoto hadísu islámskými učenci „Předežeňte svými dobrými činy šest pohrom“ - Podle al-Munewího odkazuje ...

'Abbás al-Ghifárí رضي الله عنه a jeho bratranec vyprávějí, že Posel Boží صلى الله عليه ...