2. názor: Recitovat během modlitby z mushafu či jiné pomůcky je zakázáno. Tento názor se ...

OTÁZKA: Je možné a v islámu povolené, aby ten, kdo není háfiz, recitoval během modlitby, ...