Muslimka, kterou Alláh poctil islámem, stejně jako její opatrovník si proto musí být vědomi, že ...

OTÁZKA: Jak moc nepřekročitelný je zákaz sňatku nemuslima s muslimkou? Neexistuje nějaká klička, aby si ...