Zekát na pronájem či jiný podobný pasivní příjem Pokud plátce zekátu vlastní majetek, který pronajímá ...

Předpoklady a pilíře zekátu Zekát je uctívání a platí pro něj předpisy uctívání, stejně jako ...

Jménem Alláha Milostiplného, Smilovného. Chvála Alláhu, Pánu všech světů, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho ...