Barvení šedivých vlasů

Logo XXL

OTÁZKA: Je dovoleno obarvit šediny, či šedivé vlasy vytrhávat?

OTÁZKA: Je dovoleno obarvit šediny, či šedivé vlasy vytrhávat?

ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم.
 
Vytrhávat šedivé vlasy není dovoleno.
Amr ibn Šu’ajb uvádí přes svého otce od svého dědečka, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Nevytrhávejte si šedivé vlasy. Není muslima, jehož vlasy zbělají zatímco je v islámu, aniž by se pro něj nestaly světlem v Den Zmrtvýchvstání.[1]
 
Naopak jejich barvení dovoleno je, ale třeba se vyhnout černé barvě, která je zakázána.
Šediny možno obarvit barvou na vlasy – henou nebo al-ketemem[2].  
Abú Zarr رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Věru tím nejlepším, čím lze obarvit zbělalé vlasy, je hena a al-ketem.[3]
Abú Hurejra رضي الله عنه praví, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl: „Věru židé a křesťané se nebarví. Proto se od nich odlište.[4]
Džábir رضي الله عنه vypráví: „V den osvobození Mekky byl předveden Abú Kuháfa, jehož plnovous i vlasy byly velmi bílé. Posel Boží صلى الله عليه و سلم mu poradil:Změň to něčím jiným, ale černé se vyhni.[5]
Ibn ‘Abbás رضي الله عنه řekl: „Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Na konci času budou lidé, kteří si budou barvit své vlasy jako ocasy holubů. Tito vůni ráje ani neucítí.[6]
 
Pokud si modloslužebníci také nechají narůst plnovousy, nebo si židé a křesťané také začnou barvit vlasy, pak věz, že převzali něco z islámu a my se od nich v takovém případě samozřejmě nebudeme odlišovat tím, že své plnovousy ostříháme a zakážeme obarvovat šediny.
 
A Alláh ví nejlépe.
 
Odpovídal: šejch ‘Abdul’azím al-Chalefí

Zdroj: al-Wedžíz, viz www.calltoislam.com.[1] Zaznamenali jej Abú Dawúd a an-Nesáí. Jako sahíh jej ocenil al-Albání.
[2] Jiný druh rostliného barviva, který se heně podobá.
[3] Zaznamenali Abú Dawúd, at-Tirmízí, an-Nesáí, Ibn Mádža a al-Albání jej oceňuje jako sahíh v Sahíhu l-Džámi‘.
[4] Na něm se oba šejchové shodují.
[5] Zaznamenal Muslim.
[6] Zaznamenali Abú Dawúd a an-Nesáí.