بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech náboženských povinností a ubírejme se ...

Andělé trestu Na toto vyprávění navazuje zmínka o tom, že tito andělé, kteří navštívili Ibráhíma v jeho domě, byli vysláni jako trest. Byli posláni zničit a vyhladit národ proroka Lúta/Lota, mír s ním, tím způsobem, že na ně měli naházet kamení ze spálené hlíny určené přímo pro ně a náležitě označené: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ‎﴿٣١﴾‏ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا ...

Radostná zvěst pro Ibráhíma Andělští hosté spatřili v Ibráhímově tváři obavy. Jejich reakci následně popisuje Vznešený Alláh slovy: قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ‎ "Však oni mu pak pravili "Neboj se!" a zvěst o narození chlapce učeného mu oznámili." (Záríját: 28) Tímto potomkem není Ismá'íl/Izmael, ale Ishák/Izák. Důvodem toho je skutečnost, že Ibráhímova manželka se této zvěsti podivila ...

Ibráhímovi poctění hosté - pocta Ibráhímovi Úvodní verš naší pasáže obsahuje ještě jeden důležitý aspekt, na nějž bychom měli směřovat svou pozornost. Jde o to, že tyto zvěsti a způsob, jakým ony přicházejí, jsou samy o sobě důkazem z řady důkazů pravdivosti proroctví. Přicházejí ze světa nepoznatelného, který je jinak jak tobě, tak i tvému lidu skryt. Proto vyvstává otázka: ...

Tou hlavní věcí je ustavičně hloubat nad koránskými verši, rozmýšlet a kontemplovat nad významy, které do nich Alláh vložil, do té míry, že taková meditace zcela převezme kontrolu nad srdcem a myslí Božího služebníka. Když dojde k tomu, že se významy Vznešeného Koránu pevně usadí v jeho srdci i myšlenkách, když pohltí celé jeho srdce, potom se toto jeho srdce ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ...

OTÁZKA: Proč se při výpočtu času ranní modlitby bere v potaz nautický soumrak a v případě času večerní modlitby se bere v potaz soumrak astronomický? Proč je tam ten rozdíl? A má se muslim raději, pro jistotu, začít postit už při astronomickém soumraku při ranním rozednívání? Proč se jednotlivé časy jednotlivých muslimských institucí liší? ODPOVĚĎ: Existuje několik různých způsobů výpočtu ...

OTÁZKA: Lze se modlit teráwíh i doma? A co dělat v případě, že se v mešitě s ostatními pomodlím teráwíh a doma chci přidat další rek'áty nepovinné modlitby? A kdy se pomodlit witr? Co v případě, když jsem se ho už pomodlil? ODPOVĚĎ: Teráwíh je dobrovolná noční modlitba během Ramadánu. Podobně jako každou jinou nepovinnou modlitbu, včetně těch nočních, se ...

Království Saúdské Arábie v sobotu 29. ramadánu 1441 (tj. 30. 4. 2022) oznámilo, že nebyl spatřen srpek nového měsíce, ohlašující začátek nového lunárního hidžretského měsíce Šewwálu, tj. dne svátku přerušení půstu (arab. عيد الفطر 'ídu l-fitr). To znamená, že po dnes západu slunce nastupuje 30. den měsíce Ramadánu a Svátek přerušení půstu se bude slavit až pozítří, tj. V PONDĚLÍ ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ...