Být otrokem Jedinému Bohu

Vznešený Alláh praví:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ‎﴿١١﴾‏ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ‎﴿١٢﴾

Rci: „Bylo mi poručeno, abych sloužil Bohu, upřímně mu zasvěcuje víru, a bylo mi poručeno, abych byl prvním z těch, kdož do vůle Jeho se odevzdávají.“ (Zumer: 11-12)

Jak vám to přiblížit co nejbarvitěji? Pro někoho je to naprosto samozřejmá věc. Jde totiž o samotnou podstatu.

Abychom byli muslimové, dosvědčujeme, že Muhammed صلى الله عليه وسلم je Boží služebník a posel. Bez toho nelze být muslimem. Toto všichni dobře znají.

Ale pozor na to, co říkáš. Říkáš „Dosvědčuji, že je Boží služebník.“ Služebník. Otrok. Otrok Alláha.

To znamená, že Muhammed صلى الله عليه و سلم byl Alláhu naprosto odevzdán, naprosto poslušen, zcela mu podřízen a podroben. Jako je otrok ve všem úplně a naprosto podroben svému Pánu.

I my, ostatní lidé, jsme Boží služebníci. Alláhovi otroci. To znamená, že máme povinnost zcela se Mu podrobit. Být Mu naprosto a bez jakékoli diskuse poslušni.

Pokud toto pochopíme, potom nám už zbývá pochopit jenom to, že pokud nám Alláh něco nařizuje, je naší povinností tento jeho příkaz neprodleně splnit. Bez váhání a bez dilemat. A když nám něco zakáže, je na nás, abychom se Mu plně podrobili i v tomto. Abychom toho okamžitě zanechali.

My dosvědčujeme, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je Boží služebník a posel. Ale už zapomínáme na to, že samým tímto naším svědectvím víry i my sami uznáváme a dosvědčujeme, že jsme také Boží služebníci. Alláhovi otroci. Nejde dohromady, abychom tvrdili, že on je Boží služebník a my se přitom chovali, jako bychom Božími služebníky vůbec nebyli.

Přijmout fakt, že jsem Boží služebník, Alláhův otrok, to je přijetí a uznání důvodu vlastní existence. Když důvod svého vlastního bytí rozpoznáme, naplníme ho.

Pokud se necítíš být služebníkem, pokud naopak cítíš, že máš tolik moc svobody, tolik života před sebou, že máš právo konat tak, jak chceš, nezávisle na tom, co Alláh nařídil, potom jsi daleko, daleko předaleko od správné cesty.

Ano, samozřejmě dosvědčujeme, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je Posel Boží a služebník Boží. Ale svědčíme také, že Božími služebníky jsou i všichni ostatní lidé mimo něho. Tedy i já i ty. A i všichni ostatní okolo nás.

Ti, kteří budou vůči Alláhu pokorní, ty si Alláh zamiluje a těm slíbil věčné užívání v Ráji. A ty, kteří Mu odmítnou poslušnost, vyzývá Alláh k pokání a upřímný návrat k tomu, aby byli opět Jeho pokornými služebníky. A zároveň jim hrozí. Ano, hrozí jim a to přímo věčným trestem v Pekle.

Tak to je. A je to úplně jednoduché.

Sám se nad tím zamysli a uvidíš, že to tak opravdu je.

Autor: hfz. Rusmir Čoković, doktor hadísu a jeho nauk z Mezinárodní islámské univerzity v Medíně

Zdroj: Facebookový profil R. Č.

Překlad a úprava: Alí Větrovec