Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodině, jeho společníkům a následovníkům. A potom: ...

 Alláh Vznešený praví: ...

 سم الله الرحمان الرحيم ...

بسم الله الرحمان الرحيم   ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBARU LÁ ILÁHE ILLE LLÁH! ...

 بسم الله الرحمان الرحيم ...

بسم الله الرحمان الرحيم ...

بسم الله الرحمان الرحيم ...