Islámský učenec Núh ibn Merjem chtěl provdat svou dceru. Radil se o tom tedy, mimo ...

Dějepisci uvádějí, že Alí bin Abí Tálib ztratil svůj štít, když vytáhl do boje proti ...

Imám Sufján as-Sawrí natolik opovrhoval poklonkování vladařům, že, když jednou dostal dopis od tehdejšího chalífy ...

Zejjid ibn Aslam vyprávěl od svého otce, že Omar ibnu l-Chattáb se modlíval noční modlitbu ...