Omara ibn Abdul'azíze jednou kdosi zpravil o tom, že jeden z jeho synů si koupil ...

 Ibnu s-Semmák jednou přišel k chalífovi, který se zrovna vracel z lovu ryb. Neměl tam ...

 Chvála Alláhu, který nám dal uvidět a poznat světlo islámu, požehnání a mír Poslu jeho, ...

Postůj a zamysli se nad jímavými slovy moudrých mužů této ummy. Přemýšlej a očišťuj svou ...

Kumejl ibn Zijád[1] vyprávěl:   „'Alí ibn Abí Tálib mne chytil za ruku, odvedl mne ...

 Šejchu l-islám Ibn Kajjím al-Džewzíjja pravil: ...

 1. Chálid Ibnu l-Welíd poté, co Byzantincům obsadil levantské město Hawwárín, táhl na Merdž ar-Rahít, ...

 Abú Burda ibn Abí Músá vypráví, že abú Músá al-Aš'arí, nechť je s ním Alláh ...