Hadždžádž a poutník

Logo XXL

Táwús ibn Kajsán byl jedním ze zbožných učedníků Prorokova صلى الله عليه و سلم synovce Ibn ‘Abbáse. Byl také muhaddisem. Vypráví o své pouti do Mekky:

Táwús ibn Kajsán byl jedním ze zbožných učedníků Prorokova صلى الله عليه و سلم synovce Ibn ‘Abbáse. Byl také muhaddisem. Vypráví o své pouti do Mekky:

„Vstoupil jsem do al-Harámu v Mekce, abych vykonal ‘umru. Když jsem ji dovršil, pomodlil jsem se dvě rek’á modlitby za Makámu l-Ibráhím a pak jsem se posadil. Podíval jsem se na lidi v mešitě okolo mě a viděl jsem několik ozbrojených lidí s meči, oštěpy a štíty. Podíval jsem se lépe a uviděl jsem Hadždžádže ibn Júsufa, vůdce krvežíznivců, o kterém Lejla al-Áchalíjja zpívala:
حجاج أنت الذي ما فوقه أحد
إلا الخليفة المستغفر الصمد
Hadždžádži, ty jsi ten, nad nímž není jiného
Krom Vládce, Odpouštějícího, Věčného!
 
Krutovládce Hadždžádž zabil sto duší a učence Sa’ída ibn Džubejra též. Al-Hadždžádž jednou pravil: „Ve snu jsem viděl, jak mne Alláh jednou zabil za každého jednoho, kterého jsem zabil já, kromě Sa’ída ibn Džubejra. Za toho mne Alláh na Sirátu zabil rovnou sedmdesátkrát.“
 
Táwús pokračuje:
„Viděl jsem pohyb a proto jsem se snažil zůstat na místě. Jak jsem stál, uviděl jsem poutníka – chudého a skromného uctívače, záhida. Přišel obejít Ka’bu, poté se pomodlil dvě rek’á modlitby, načež se mu náhodou jeho oděv zachytil přímo o oštěp jednoho z ozbrojenců tyrana Hadždžádže.
Tyran ho zastavil a obořil se na něj: „Kdo si myslíš, že jsi?“
„Jsem muslim,“ odvětil pokojně muž.
„Odkud jsi?“ zeptal se Hadždžádž.
„Z Jemenu,“ odvětil poutník.
Tyran se otázal: „A jak se má bratr tam u vás?“ Myslel tím svého bratra Muhammeda ibn Júsufa, jemenského místodržícího, který byl zrovna tak krutý, jako on.
„Opustil jsem jej jako tlusťocha s vypaseným břichem,“ pravil klidně Jemenec.
„Neptám se tě na jeho zdraví,“ rozčílil se Hadždžádž, „ale táži se tě na jeho spravedlnost!“
„Opustil jsem jej jako podvodného a utlačujícího krutovládce!“ prohlásil Jemenec.
„Víš ty vůbec, kdo já jsem?!“ křikl na něj Hadždžádž. „Jsem Hadždžádž ibn Júsuf!“
Jemenec odvětil: „Myslíš si, že je díky tobě mocnější a silnější, než jsem já díky Alláhu?“
 
Táwús dodává: „Když to řekl, postavily se mi všechny vlasy na hlavě, ale šokovaný Hadždžádž jej nechal zmizet v davu.“
 
Jak pravil Alláh Vznešený:
هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Což vaše ochrana bude jiná než předchozí ochrana jeho bratra? Však Bůh nejlepší je z ochránců a nejslitovnější ze slitovníků! (Júsuf:64)“