Pro úspěšné vymanění se z nepříjemného paradigmatu postmoderny je nutno pochopit také hlavní mechanizmy, které je ...

 Možná se to někomu zdá přehnané a zpátečnické, ale při pohledu na postmoderní společnost to ...

Původně jsem zamýšlel pro četné ohlasy napsat pokračování eseje o „demagogice.“ Pátrat po tom, proč a ...

Oddělení církve a státu je široce akceptováno na Západě a proto se také stalo globální ...

 Slovo demagog je odvozenina z řeckého démos, tedy „lid“ a agógos = „vůdce“. Tedy původně šlo o vůdce ...

 O stavu muslimské ummy dneška jsme zde referovali nesčetněkrát. A čas od času jsme také ...

 Tato pýcha a sebestřednost, vědomí nadřazenosti a přesvědčení, že všichni ostatní jsou povinni po dobrém, ...

 Morální hodnoty, jako je čest, pravdomluvnost, spravedlivost a počestnost jsou původně přirozenými hodnotami, které Alláh ...

Abú z-Zubejr Šedíd Muhammed (čerstvý absolvent islámské univerzity v Medíně, KSA, fakulta Hadísu, student šejchů Abdulmuhsina ...