Existuje jen velmi omezený počet tabu, která jsou specificky vlastní prakticky všem lidským kulturám. Mezi ...

Tento text se snaží o doposud málo zastoupený pohled na současné události a zodpovědět s nimi ...

Milý příteli! V poslední době jsi patrně zaregistroval slova Alláh, islám a Muhammed. Od doby, co ...

Složité a mnohovrstevné problematice sporů mezi tzv. Západem a tzv. muslimským světem jsme se věnovali ...

Zatímco jsou všude po světě zabíjeny tisíce muslimů a desetitisíce jsou jich vězněny a mučeny ...

Pro úspěšné vymanění se z nepříjemného paradigmatu postmoderny je nutno pochopit také hlavní mechanizmy, které je ...

 Možná se to někomu zdá přehnané a zpátečnické, ale při pohledu na postmoderní společnost to ...