Komunikace a výměna informací je bazální lidskou potřebou, která nás propojuje i s ostatími živočichy. ...

Již staří britští filozofové John Locke a David Hume si všímali mechanizmu moci, propagandy a ...

Předpokládá se, že manipulátoři podléhají jistému druhu citové deprivace a neschopnosti kvalitně a citlivě interagovat ...

Válka je nestandartní a krizová, vyhrocená situace, proto i chování lidských jedinců a společností během ...

Člověk si lépe zapamatuje to, co je spojeno s emocemi, především pak s emocemi negativními, ...

Současnost je svědkem neobyčejného nárůstu protimuslimské propagandy a demagogie zneužívající v základu sice reálné, leč ...

Tento článek se zabývá etikou probíhající "Války proti terorismu" a táže se, zda nám antropologie ...