Oddělení církve a státu je široce akceptováno na Západě a proto se také stalo globální ...

 Slovo demagog je odvozenina z řeckého démos, tedy „lid“ a agógos = „vůdce“. Tedy původně šlo o vůdce ...

 O stavu muslimské ummy dneška jsme zde referovali nesčetněkrát. A čas od času jsme také ...

 Tato pýcha a sebestřednost, vědomí nadřazenosti a přesvědčení, že všichni ostatní jsou povinni po dobrém, ...

 Morální hodnoty, jako je čest, pravdomluvnost, spravedlivost a počestnost jsou původně přirozenými hodnotami, které Alláh ...

Abú z-Zubejr Šedíd Muhammed (čerstvý absolvent islámské univerzity v Medíně, KSA, fakulta Hadísu, student šejchů Abdulmuhsina ...

 Nyní pohovoříme o výmluvách těch, kteří smýšlejí, že Pravda není Pravdou a že není úkolem ...

 Cesta Koránu a Sunny může být milníkem na duchovní cestě každého z nás. Každý lidský jedinec ...