Chraňte své potomky před falešným džihádem a včas rozpoznejte, kdy hrozí nebezpečí

Logo XXL

OTÁZKA: V souvislosti s vlnou teroristických útoků páchaných v Evropě mladými muslimy se ptám: Jak má okolí či sami muslimští rodiče postupovat, pokud zjistí u svého dítěte radikální tendence? Jaké jsou varovné signály radikalizace?


OTÁZKA: V souvislosti s vlnou teroristických útoků páchaných v Evropě mladými muslimy se ptám: Jak má okolí či sami muslimští rodiče postupovat, pokud zjistí u svého dítěte radikální tendence? Jaké jsou varovné signály radikalizace?


ODPOVĚĎ:

Podobná otázka byla předložena šejchu Sálihu al-Fewzánovi, který na ni odpověděl:

To je přesně to, před čím jsem řekl, že máte své děti chránit. Oni (extremisté) tomu říkají džihád proto, aby tak od lidí do toho zapojených něco získali. Předkládají jim koránské verše o džihádu a hadísy týkající se džihádu proto, aby vzbudili u zůčastněných lidí zájem. Ale o džihád přitom vůbec nejde. Toto není žádný džihád. Toto je rekrutování a mobilizace jich proti vám.

Už jste to určitě viděli. Není potřeba to rozvádět. Určitě jste to viděli. Určitě jste už viděli ten takzvaný džihád, určitě jste viděli, co to doopravdy je. Už jste je viděli, jak ten svůj džihád přikládají i na váš krk. Jeho meč už přiložili i na vaše hrdlo. To je ten džihád, který oni chtějí!

Chtějí mobilizovat vaše děti proti vám, zatímco oni sami vklidu odpočívají. Zaměstnávají vás vašimi dětmi, to je to, co chtějí. Proto nenechávejte své děti samotné a bez dozoru, aby se stýkaly s lidmi, které neznáte, jejichž víra a přístup k náboženství je pro vás neznámý. Nenechávejte je bez dozoru. Vy jste za vaše děti zodpovědni.[1]

Šejch Ahmed as-Subej’í [2] dále jmenoval několik příznaků, které by měly každého pozorného rodiče zalarmovat, protože pokud se objeví, hrozí, že se dítě, které je vykazuje, může přidat k následovníkům Dá’iš nebo jiné tekfírovské zločinecké organizace.

 1. Dítě dříve nábožensky zcela vlažné z ničeho nic začne praktikovat islám, aniž by se o něj předtím jakkoli zajímalo.
 2. Najednou začne usilovně číst Korán a vehementně uctívat, aniž by se zajímalo o pravdivé a systematické studium náboženství.
 3. Setkává a stýká se s lidmi, které neznáte, nebo s těmi, kteří jsou známí tím, že jiné muslimy, včetně těch, které možno považovat za učence, označují za nevěřící.
 4. Dítě bez bližšího objasnění označuje muslimské vůdce za nevěřící, označuje jejich vládu za neislámskou a odmítá poslušnost vůči nim. (V prostředí muslimských menšin např. odmítá řídit se místními sekulárními zákony – pozn. překladu.)
 5. Kritizuje zavedené proislámské politické formace jen za to, že mají vazby na stát a neprosazují protisystémovou politiku. (V prostředí muslimských menšin např. kritizuje stávající muslimské organizace za to, že určitým způsobem spolupracují s většinovým obyvatelstvem a komunikují se státem – pozn. překladu.) 
 6. Čerpá ze známých tekfírovských zdrojů a neodrazuje ho tekfírovské násilí.

Pokud uvidíte u svého dítěte tyto znaky, vážně s ním pohovořte a snažte se ho pomocí důkazů ze Sunny přesvědčit o nutnosti odmítnout inovaci rebelie proti systému (arab. الخروج al-churúdž), která je základem cháridžovského učení. Pokud u něj shledáte tvrdohlavost a zabedněnost, snažte jeho případ posunout dále studentům nauky následujícím Sunnu, kteří se drží dále od všech skupin inovátorů, aby mu tuto inovaci vyvrátili a očistili ho od ní.

Je také nezbytné vyvarovat se toho, co by mohlo způsobit ještě hlubší upadnutí do tohoto pokušení:

 1. Nikdy dítěti nenadávejte za to, že začalo praktikovat víru a konat skutky uctívání. 
 2. Nikdy ho neosočujte, že se až příliš přísně drží Sunny Božího Posla صلى الله عليه و سلم. 
 3. Nekritizujte před ním muslimy pevně se držící své víry, nedejte dítěti, aby si pomyslelo, že nechováte respekt k Alláhu, šarí’i, předepsaným povinnostem atd., to jenom zvětší již existující zlo. 
 4. Ukažte mu naopak, že také vy jste věřící muslimové připravení konat dobro a snažte se mu být vzorem. Choďte s ním do mešity na společné modlitby, společně čtěte Korán, konejte společně dobré skutky. Možná ho to zbaví jeho inovace. 
 5. Ukažte mu jasné hadísy Božího Proroka صلى الله عليه و سلم, ve kterých se jasně a nedvojsmyslně popisuje zlo cháridžovců a rozlišuje, co je pravda a co je lež, co je sunna a co je inovace. 
 6. Nepřistupujte k problému jako k nějakému druhu neukojené potřeby nebo psychologické poruchy.


A prosíme Alláha aby ochránil nás i muslimy před inovacemi a tužbami a obzvláště pokušením novodobých cháridžovců. Ámín!

______________________________________________________

[1] Viz <http://masjidalwahyain.com/blog/video-protecting-your-children-from-calls-to-the-alleged-jihad-shaykh-%E1%B9%A3-ali%E1%B8%A5-al-fawzan/> [14. 10. 2016]

[2] Viz <http://salafiyyah-kuwait.blogspot.sk/2016/03/how-do-you-know-that-your-child-has.html?m=1> [14.10. 2016]. Mírně parafrázováno.